LV - GS 2020

Op deze website staat alles wat betrekking heeft op de landelijke vergadering (LV) van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de generale synode (GS) van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Deze twee kerkverbanden zijn op weg naar hereniging en veel kerkenwerk gebeurt daarom al samen. De website wordt voortdurend aangevuld. De laatste bijdragen leest u onder de buttons ‘Ga naar nieuws' onderaan deze pagina. Rapporten en besluiten staan gerubriceerd onder een van de drie menu’s NGK, NGK-GKv en GKv.

NGK

Op de landelijke vergadering nemen de Nederlands Gereformeerde Kerken besluiten over zaken die alle plaatselijke kerken aangaan. We zijn de kerk van Zeewolde zeer erkentelijk dat we daar weer te gast mogen zijn, net als zes jaar geleden. Vanwege de voorgenomen hereniging met de GKv draagt deze landelijke vergadering een bijzonder karakter. Bepaalde onderwerpen bespreken we in eigen kring, veel andere onderwerpen behandelen we gezamenlijk.

Lees meer

NGK - GKv

De NGK en de GKv gaan verder op de ingeslagen weg naar één kerkverband. Dat is in februari 2020 besloten. De landelijke vergadering (NGK) en de generale synode (GKv) hebben sindsdien zoveel mogelijk gezamenlijk vergaderd. Een enkele keer kon dat fysiek, maar er is ook veel gebruik gemaakt van digitale middelen. Het reguliere vergaderwerk is in december afgerond. Voor 2021 wacht nog de bespreking van de kerkorde voor het nieuwe kerkverband. Door op de 'Lees meer'-link hieronder te klikken, komt u op de pagina met de meest actuele berichten.

Lees meer

GKv

De kerk van Goes heeft als zogeheten samenroepende kerk haar naam verbonden aan de generale synode van 2020. Deze synode van Goes is in november van 2019 officieel begonnen met haar werk. Vanaf maart is er veel gezamenlijk vergaderd met de landelijke vergadering van de NGK. Tussen september en december 2020 is het meeste werk digitaal gedaan. Verslagen en besluiten die alleen de GKv aangaan, vindt u als u op de 'Lees meer'-link hieronder klikt.

Lees meer

Actueel landelijke vergadering NGK

Actueel synode en lv gezamenlijk

Actueel generale synode GKv