LV - GS 2020

Rapporten, agenda’s, voorlichtingsmateriaal en verslagen: hier vindt u alles wat te maken heeft met de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Deze twee kerkgemeenschappen, die sinds 2017 concreet op weg zijn naar hereniging, vergaderen in de eerste helft van 2020 op landelijk niveau. In een periode van een aantal maanden zullen afgevaardigden uit de plaatselijke kerken geregeld bij elkaar komen om zich te buigen over thema’s en zaken die het landelijke kerkverband raken en daar besluiten over te nemen. Als die zaken alleen het eigen kerkverband betreffen, vergaderen ze ieder apart, maar als ze betrekking hebben op de voorgenomen hereniging en op terreinen waarop al nauw wordt samengewerkt, gebeurt dat samen. Het materiaal op deze website wordt voortdurend aangevuld.

NGK

De Landelijke Vergadering is de plek waar Nederlands Gereformeerde Kerken bespreken wat alle plaatselijke kerken aangaat. De komende Landelijke Vergadering draagt een bijzonder karakter omdat er al heel veel samen met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt gebeurt, terwijl de voorgenomen hereniging nog geen gelopen race is. Het wordt dus werken met een gemengd palet: bepaalde onderwerpen bespreken we in eigen kring, veel andere onderwerpen behandelen we gezamenlijk.

Lees meer

NGK - GKv

De eerste gezamenlijke bijeenkomst zal zijn op 7 en 8 februari 2020, waar ontmoeting en bezinning centraal staan. Daarna zullen in maart de gezamenlijke vergaderingen beginnen.

Lees meer

GKv

De Generale Synode van de GKv is geopend op zaterdag 16 november 2019 in de Ontmoetingskerk in Goes. Het moderamen bestaat uit ds. Melle Oosterhuis, preses, ds. Dinand Krol, assessor, ds. Rob Vreugdenhil, scriba I en ds. Arjan Koster als scriba II.

Lees meer

Actueel landelijke vergadering NGK

Actueel synode en lv gezamenlijk

Actueel generale synode GKv