LV - GS 2020

Op deze website staat alles wat betrekking heeft op de landelijke vergadering (LV) van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de generale synode (GS) van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Deze twee kerkverbanden zijn op weg naar hereniging en veel landelijk kerkenwerk gebeurt daarom al samen. Het werk van LV/GS 2020 is afgerond; beide vergaderingen zijn provisorisch gesloten. Rapporten en besluiten staan gerubriceerd onder een van de drie menu’s NGK, NGK-GKv en GKv. Alles wat met de vaststelling van de kerkorde te maken heeft, vindt u in het menu Kerkorde, te vinden in de menubalk boven dit bericht en via de knop onderaan deze pagina. In het najaar van 2022 zal de nieuwe LV/GS geopend worden. Alles daarover vindt u op www.lv-gs2022.nl. Zie de button onderaan deze pagina en de link in de menubalk hierboven.

NGK

Op de landelijke vergadering nemen de Nederlands Gereformeerde Kerken besluiten over zaken die alle plaatselijke kerken aangaan. De huidige landelijke vergadering loopt samen op met de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, met het oog op de hereniging van beide kerkgenootschappen. Het werk van de gezamenlijke LV/GS zit er inmiddels op. In september 2021 is een begin gemaakt met de bespreking van de concept kerkorde van de herenigde kerk. Die bespreking is op 13 november afgerond. De herziene concept-kerkorde is toen unaniem aangenomen.

Lees meer

NGK - GKv

De NGK en de GKv gaan verder op de ingeslagen weg naar één kerkverband. Dat is in februari 2020 besloten. De landelijke vergadering (NGK) en de generale synode (GKv) hebben sindsdien zoveel mogelijk gezamenlijk vergaderd. Het reguliere vergaderwerk is in december 2020 afgerond. In september 2021 is gestart met de bespreking van de concept-kerkorde voor het nieuwe kerkverband. De laatste kerkordebespreking heeft plaatsgevonden op 13 nov. jl. De herziene concept-kerkorde is toen unaniem aangenomen. Door op de 'Lees meer'-link hieronder te klikken, komt u op de pagina met de meest actuele berichten.

Lees meer

GKv

De kerk van Goes heeft als zogeheten samenroepende kerk haar naam verbonden aan de generale synode van 2020. Deze synode nam o.a. belangrijke besluiten over het samengaan van GKv en NGK, en over het toelaten van vrouwelijke ambtsdragers. Het werk zit er inmiddels op. De gezamenlijke LV/GS heeft na grondige bespreking en herziening de concept-kerkorde van de herenigde kerk in eerste lezing unaniem aangenomen. De landelijke vergadering en de generale synode zijn daarna provisorisch gesloten. De besluiten zijn gebundeld in de Acta.

Lees meer

Synode van Zoetermeer 2022

Kerkorde en bijbehorende documenten