LV - GS 2020

Op deze website staat alles wat betrekking heeft op de landelijke vergadering (LV) van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de generale synode (GS) van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), gehouden in de periode 2019-2021, qua voortgang ernstig gehinderd door de coronamaatregelen. De NGK en de GKv zijn op weg naar hereniging en veel landelijk kerkenwerk gebeurt daarom al samen. Rapporten en besluiten staan gerubriceerd onder een van de drie menu’s NGK, NGK-GKv en GKv. Alles wat met de vaststelling van de kerkorde te maken heeft, vindt u in het menu Kerkorde in de menubalk boven dit bericht en via de knop onderaan deze pagina. Op 8 oktober 2022 is de volgende LV/GS geopend: de LV/GS van Zoetermeer. Alles daarover vindt u op www.lv-gs2022.nl. Zie de button onderaan deze pagina en de link in de menubalk hierboven.

NGK

Op de landelijke vergadering nemen de Nederlands Gereformeerde Kerken besluiten over zaken die alle plaatselijke kerken aangaan. De landelijke vergadering van Zeewolde (2019) liep gelijk op met de generale synode van Goes van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (2019-2020), met het oog op de hereniging van beide kerkgenootschappen. Het werk van deze gezamenlijke LV/GS zit er inmiddels op. Het laatste belangrijke besluit viel op 13 nov. 2021. Toen werd de concept kerkorde van de herenigde kerk in eerste lezing unaniem aangenomen.

Lees meer

NGK - GKv

De NGK en de GKv gaan verder op de ingeslagen weg naar één kerkverband. Dat is in februari 2020 besloten. De landelijke vergadering (NGK) en de generale synode (GKv) hebben sindsdien zoveel mogelijk gezamenlijk vergaderd. Het reguliere vergaderwerk is in december 2020 afgerond. In september 2021, na het opheffen van de coronabeperkingen, is een doorstart gemaakt en is de concept-kerkorde voor het nieuwe kerkverband besproken en na de nodige aanpassingen unaniem aangenomen. Verslagen van gezamenlijke besprekingen vindt u als u op onderstaande meer'-link klikt.

Lees meer

GKv

De kerk van Goes heeft als samenroepende kerk haar naam verbonden aan de generale synode van 2020. Deze synode nam o.a. belangrijke besluiten over het samengaan van GKv en NGK, en over het toelaten van vrouwelijke ambtsdragers. Het werk van deze synode is in november 2021 afgerond. De gezamenlijke LV/GS heeft toen na grondige bespreking en herziening de concept-kerkorde van de herenigde kerk in eerste lezing unaniem aangenomen. De landelijke vergadering en de generale synode zijn inmiddels gesloten. De besluiten zijn gebundeld in de Acta.

Lees meer

Synode van Zoetermeer 2022

Kerkorde en bijbehorende documenten