LV - GS 2020

Op deze website staat alles wat betrekking heeft op de landelijke vergadering (LV) van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de generale synode (GS) van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Deze twee kerkverbanden zijn op weg naar hereniging en veel kerkenwerk gebeurt daarom al samen. De website wordt voortdurend aangevuld. De laatste bijdragen leest u onder de buttons ‘Ga naar nieuws' onderaan deze pagina. Agenda’s en rapporten vindt u gerubriceerd onder een van de drie menu’s NGK, NGK-GKv en GKv.

NGK

Op de landelijke vergadering nemen de Nederlands Gereformeerde Kerken besluiten over zaken die alle plaatselijke kerken aangaan. We zijn de kerk van Zeewolde zeer erkentelijk dat we daar weer te gast mogen zijn, net als zes jaar geleden. Vanwege de voorgenomen hereniging met de GKv draagt deze landelijke vergadering een bijzonder karakter. Bepaalde onderwerpen bespreken we in eigen kring, veel andere onderwerpen behandelen we gezamenlijk.

Lees meer

NGK - GKv

De NGK en de GKv gaan verder op de ingeslagen weg naar één kerkverband. Dat is in februari van dit jaar besloten. De landelijke vergadering (NGK) en de generale synode (GKv) vergaderen sindsdien zoveel mogelijk gezamenlijk. Op 19 september jl. kon dat voor één keer fysiek. Daarna moest vanwege de striktere coronaregels weer overgeschakeld worden op digitaal overleg. Door op de 'Lees meer'-link te klikken, komt u op de pagina met de meest actuele berichten.

Lees meer

GKv

De kerk van Goes heeft als zogeheten samenroepende kerk haar naam verbonden aan de generale synode van 2020. Deze synode van Goes is in november van 2019 officieel begonnen met haar werk. In het eerste weekend van september is een doorstart gemaakt. De synode heeft toen besluiten genomen over over man/vrouw en ambt.

Lees meer

Actueel landelijke vergadering NGK

Actueel generale synode GKv