14 november: ondersteuning kerken, missionaire initiatieven en eredienst

Zaterdag 14 november vergaderen synode en landelijke vergadering weer. Opnieuw gaat het om een clustervergadering (cluster C), die de rapporten van een deel van de commissies / deputaten bespreekt. De vergadering is digitaal. 

Omdat de landelijke vergadering (NGK) en de generale synode (GKv) samen vergaderen, is het ondoenlijk om alle onderwerpen en commissie/deputatenrapporten plenair en gezamenlijk te bespreken. De afgevaardigden zijn ingedeeld in drie clusters: A, B en C. Elk bespreken ze de rapporten van een deel van de commissies/deputaatschappen. Zaterdag vergadert cluster C.

De vergadering vindt plaats in twee delen. Vanaf 9.00 – 11.00 uur gaat het over ondersteuning van kerken en missionaire initiatieven, vanaf 12.00 – 14.00 uur gaat de bespreking over de eredienst. In de vergaderingen worden voorbereidende besluiten genomen, waarover later op een plenaire vergadering definitief beslist wordt.

Rapporten van de betreffende deputaatschappen/commissies vindt u hier.