Nieuwsbrief Synode van Goes - 2

---

9-11 januari 2020:

Buitenlandse gasten op de synode.

Klik hier voor het synodejournaal

---
Nieuwe zusterkerkrelatie met Indonesische kerk

Nieuwe zusterkerkrelatie met Indonesische kerk

De Generale Synode is in het nieuwe jaar van start gegaan met de "buitenlandweek", de dagen waarin de afgevaardigden delegaties van buitenlandse kerken ontmoeten. 25 vertegenwoordigers van in totaal veertien buitenlandse kerken waren  vertegenwoordigd.

Meer lezen.

---
Emotioneel afscheid van een aantal kerken

Emotioneel afscheid van een aantal kerken

Op vrijdag 10 januari 2020, de tweede dag dat de GS vergaderde met de afgevaardigden van de buitenlandse kerken, kwamen de gasten aan het woord. Assessor ds. Dinand Krol zat de vergadering voor en vroeg nadrukkelijk om ruimte om naar elkaar te luisteren.

Meer lezen.

---
Jongeren bereiken met het geloof

Jongeren bereiken met het geloof

De laatste dag van de ‘buitenlandweek’, zaterdag 11 januari 2020, stond in het teken van toerusting in het jeugdwerk en geloofsoverdracht. Verschillende sprekers vertelden over het jeugdwerk in hun kerk.

Meer lezen.

---

Avondmaalsviering met gasten

Een vast onderdeel van de buitenlandweek is de avondmaalsviering met de gasten. Daarvoor was het gezelschap donderdag 9 januari welkom in de Petrakerk in Harderwijk. Ds. Reinhard Mayer, predikant van de ERKWB te Rankweil  in Oostenrijk, preekte over 1 Petrus 1:15. U kunt via deze link de dienst terugkijken.

---

Volgende zitting

Van 23 tot en met 25 januari vergadert de synode opnieuw. Dan gaat het onder andere over het onderwerp vrouwelijke ambtsdragers. Een aantal kerken heeft aan deze synode gevraagd de besluiten van de vorige synode te herzien. Na afloop van deze zittingsdagen zal waarschijnlijk duidelijk zijn welke richting de synode van Goes inslaat over dit onderwerp.

Meer over de synode kunt u lezen op www.lv-gs2020.nl. U vindt daar de agenda, en hebt de mogelijkheid om zich aan te melden om een dag(deel) bij te wonen.

Ook via Twitter kunt u op de hoogte blijven: @synodegkv, #gslv2020 en #synodegkv