Nieuwsbrief Synode van Goes - 3

---
Bespreking revisieverzoeken m/v en ambt begonnen

Eerste, voorlopige bespreking bezwaren m/v-besluit Meppel (2017)

23-25 januari

De synode heeft in de afgelopen week twee dagen uitgetrokken om zich te buigen over de beantwoording van de revisieverzoeken m/v en ambt. Een synodecommissie heeft uitgebreid werk gemaakt van de onderbouwing van de besluiten van de synode van Meppel (2017). De bevindingen zijn door de commissie in de vorm van een 'raamdocument' gedeeld met de synode. Daarnaast stonden onder andere het rapport van deputaten kerkrecht en deputaten kerkelijke eenheid op de agenda.

Klik hier voor het synodejournaal van 25 januari, en lees hieronder de uitgebreidere verslagen van 23, 24 en 25 januari (klik op de berichten om meer te lezen).

---

Twitter

Op Twitter is de afgelopen dagen behoorlijk meegeleefd met wat er op de synode gezegd en besproken werd. Zit je zelf op Twitter? Volg dan @synodegkv of selecteer de hashtags #gslv2020 en #synodegkv. Ook op Facebook (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt) wordt  regelmatig iets geplaatst.

---

Folder en documentaires

De afgelopen tijd is er aardig wat voorlichtingsmateriaal verschenen dat gebruikt kan worden door de kerken.

Zo is er een digitale folder ontwikkeld, waarin een paar onderwerpen die op de agenda van de synode staan worden toegelicht.

Ook zijn er twee documentaires gemaakt. U  kunt ze naar eigen inzicht gebruiken en verspreiden.

---

Verder op 7 en 8 februari

Op 7 en 8 februari komen afgevaardigden van de synode samen met afgevaardigden van de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde kerken. Deze zogeheten heidagen zullen worden gebruikt om elkaar te leren kennen en om samen door te spreken over het document 'Verlangen naar een nieuwe kerk' (te vinden op www.onderwegnaar1kerk.nl). Deze bijeenkomsten hebben een besloten karakter, maar na afloop wordt wel een synodejournaal gemaakt en een nieuwsbrief verspreid.

Meer over de synode kunt u lezen op www.lv-gs2020.nl. U vindt daar de agenda, en hebt bij openbare zittingen de mogelijkheid om zich aan te melden om een dag(deel) bij te wonen.