Nieuwsbrief Synode van Goes - 4

De synode heeft er weer twee vergaderdagen op zitten. Hieronder kunt u de verslagen lezen. Deel ze gerust binnen uw netwerk, op de website van uw kerk, in uw kerkblad of via social media.

---
Spijt van de besluiten uit 1967

Spijt van de besluiten uit 1967

Wat in 1967 door de synode van Amersfoort-West gedaan en besloten is, had nooit mogen gebeuren; twee TU-docenten die ten gevolge daarvan ontslagen werden, hadden nooit ontslagen mogen worden. Dat zijn twee ingrijpende besluiten die de synode op 6 maart genomen heeft. Over beide zaken betuigde de synode spijt.

Meer lezen.

---
‘Niet te bevatten, maar wel waar!’

‘Niet te bevatten, maar wel waar!’

Tijdens de gezamenlijke vergadering van de generale synode van de GKv en de landelijke vergadering van de NGK op zaterdag 7 maart 2020 in Elspeet is weer een belangrijke stap gezet in het proces van eenwording tussen beide kerken. In de persoon van Frans Schippers, voorzitter van de landelijke vergadering, accepteerde deze vergadering unaniem de spijtbetuiging van de kant van van de kant van de synode rond het dubbelbesluit dat in 1967 werd genomen door de generale synode van Amersfoort-West.

Meer lezen.

---

Twitter

Op Twitter is de afgelopen dagen weer behoorlijk meegeleefd met wat er op de synode gezegd en besproken werd. Zit je zelf op Twitter? Volg dan @synodegkv of selecteer de hashtags #gslv2020 en #synodegkv. Ook op Facebook (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt) wordt  regelmatig iets geplaatst.

---