Nieuwsbrief Synode van Goes - 5

Voor het eerst na lange tijd zijn de afgevaardigden naar de synode weer bij elkaar geweest. Hieronder leest u over de besluiten die genomen zijn met betrekking tot de aanstelling van vrouwelijke ambtsdragers.

---
Als de HEER het huis niet bouwt…

Als de HEER het huis niet bouwt…

Verslag van deel 1 van de synodebespreking over de vragen en bezwaren betreffende het besluit van de synode van Meppel (2017) om aan de kerken ruimte te geven voor de aanstelling van vrouwelijke ambtsdragers, 4 september 2020.

Meer lezen.

---
Unaniem en dankbaar

Unaniem en dankbaar

Deel 2 van de m/v-bespreking. Unaniem hebben de 32 synodeleden de besluiten van Meppel 2017 om de ambten voor de vrouwen open te stellen, gehandhaafd, inclusief de uitspraak dat voor beide overtuigingen en praktijken een volwaardige plaats in de kerken behoort te zijn en te blijven.

Meer lezen.

---

Twitter

Op Twitter is de afgelopen dagen weer behoorlijk meegeleefd met wat er op de synode gezegd en besproken werd. Zit je zelf op Twitter? Volg dan @synodegkv of selecteer de hashtags #gslv2020 en #synodegkv. Ook op Facebook (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt) wordt  regelmatig iets geplaatst.

---