Author Archives: NGK

Eerherstel professoren Veenhof en Jager

Impressie van de bespreking op zaterdag 30 oktober Ds. W.L. de Graaff opent de bijeenkomst met het lezen van enkele verzen uit Genesis 3 en een korte overdenking. Mens, waar ben je, vraagt God in deze verzen. God vraagt: waar bevinden jullie je nou eigenlijk, waar staan jullie? Die vraagt mag je ook aan elkaar

Lees meer

Bespreking kerkorde: van tucht naar toezicht

Impressie van de bespreking op vrijdag 29 oktober Op vrijdag 29 oktober 2021 hebben de Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK de bespreking van de toekomstige Kerkorde voortgezet. Eerste onderwerp was hoofdstuk D, dat gaat over de tucht. De Werkgroep Toekomstige Kerkorde kwam met een nader en uitgebreid onderbouwd

Lees meer

18 maart: Dag van Nationaal Gebed

Zussen en broers in Christus, Ons land wordt pijnlijk getroffen door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Allerlei maatregelen worden getroffen om daar op een goede manier het hoofd aan te bieden. Wat mogen we daar dankbaar voor zijn: een overheid die haar verantwoordelijkheid neemt om ons volk binnen haar vermogen bescherming te bieden. Maar die

Lees meer

GKv-synode: spijt over ‘1967’

Zonder tegenstemmen heeft de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt spijt betuigd over de besluiten van de Generale Synode van Amersfoort-West 1967. In deze besluiten werd de inhoud van de bekende Open Brief veroordeeld. En dominee Berend Schoep, die de brief had geschreven en ondertekend, werd weggestuurd van de synode. Het leidde tot het ontstaan

Lees meer

NGK en GKv willen doorgaan op weg naar één kerkverband

De Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) willen doorgaan met de vorming van één kerkgemeenschap. Het zogeheten ‘koersbesluit’ werd zaterdag unaniem genomen tijdens een gezamenlijke vergadering van de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv). Het ‘koersbesluit’ luidt als volgt: we besluiten om voort te gaan op de weg naar de vorming van

Lees meer

‘Blij met hereniging, maar ruimte behouden’

Veel enthousiasme over het ‘Verlangendocument’. Daarnaast ook vragen en zorgen over ruimte en vrijheid van plaatselijke gemeenten, vooral in relatie tot de concept-kerkorde. Dat is de rode lijn in de meningen over het proces van eenwording van NGK en GKv, tijdens een zittingsdag van de Landelijke Vergadering van de NGK. Alle regio’s van de NGK

Lees meer

‘Bouwen voor God of thuiskomen bij Hem’

Bij de start van de Landelijke Vergadering is het belangrijk te beseffen dat we de kerk van God ontvangen, haar niet zelf bouwen. Dat zei oud-voorzitter ds. Willem Smouter in zijn meditatie over koning Davids voornemen om Gods tempel te gaan bouwen. Smouter noemde dit de belangrijkste lijn voor kerkbestuurders en voor het proces van

Lees meer