Author Archives: NGK

18 maart: Dag van Nationaal Gebed

Zussen en broers in Christus, Ons land wordt pijnlijk getroffen door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Allerlei maatregelen worden getroffen om daar op een goede manier het hoofd aan te bieden. Wat mogen we daar dankbaar voor zijn: een overheid die haar verantwoordelijkheid neemt om ons volk binnen haar vermogen bescherming te bieden. Maar die

Lees meer

GKv-synode: spijt over ‘1967’

Zonder tegenstemmen heeft de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt spijt betuigd over de besluiten van de Generale Synode van Amersfoort-West 1967. In deze besluiten werd de inhoud van de bekende Open Brief veroordeeld. En dominee Berend Schoep, die de brief had geschreven en ondertekend, werd weggestuurd van de synode. Het leidde tot het ontstaan

Lees meer

NGK en GKv willen doorgaan op weg naar één kerkverband

De Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) willen doorgaan met de vorming van één kerkgemeenschap. Het zogeheten ‘koersbesluit’ werd zaterdag unaniem genomen tijdens een gezamenlijke vergadering van de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv). Het ‘koersbesluit’ luidt als volgt: we besluiten om voort te gaan op de weg naar de vorming van

Lees meer

‘Blij met hereniging, maar ruimte behouden’

Veel enthousiasme over het ‘Verlangendocument’. Daarnaast ook vragen en zorgen over ruimte en vrijheid van plaatselijke gemeenten, vooral in relatie tot de concept-kerkorde. Dat is de rode lijn in de meningen over het proces van eenwording van NGK en GKv, tijdens een zittingsdag van de Landelijke Vergadering van de NGK. Alle regio’s van de NGK

Lees meer

‘Bouwen voor God of thuiskomen bij Hem’

Bij de start van de Landelijke Vergadering is het belangrijk te beseffen dat we de kerk van God ontvangen, haar niet zelf bouwen. Dat zei oud-voorzitter ds. Willem Smouter in zijn meditatie over koning Davids voornemen om Gods tempel te gaan bouwen. Smouter noemde dit de belangrijkste lijn voor kerkbestuurders en voor het proces van

Lees meer

Moderamen Landelijke Vergadering benoemd

Frans Schippers is gekozen tot preses van de Landelijke Vergadering. Schippers is lid van de NGK Heemstede en in het dagelijks leven werkzaam als directeur en commandant bij de veiligheidsregio Kennemerland. Ook de afgelopen drie jaar zat hij al in het moderamen, als tweede preses. De andere bestuursleden van het nieuwe moderamen zijn Sander Datema

Lees meer