Besluiten Theologische Universiteit

De landelijke vergadering en generale synode hebben voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer vergaderd en besluiten genomen. De vergadering vond online plaats. De bespreking van sommige dossiers kan ook niet op de lange baan geschoven worden. Een voorbeeld daarvan is de besluitvorming die de continuering van het werk aan de Theologische Universiteit Kampen betreft.

Het rapport van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de Theologische Universiteit en het bestuur van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (rapport nr. 31 op deze pagina) is daarom in juni digitaal besproken. In twee rondes kon tot besluitvorming overgegaan worden. De voorgestelde besluiten met betrekking tot TU, NGP en studiefinanciering zijn formeel op zaterdag 27 juni door beide vergaderingen met algemene stemmen aangenomen.