Bespreking concept kerkorde

Nu de coronamaatregelen langzaam maar zeker versoepeld worden, durft het gezamenlijke moderamen het aan om data te plannen voor de bespreking van de concept-kerkorde – natuurlijk altijd onder het voorbehoud dat we van Jakobus leren (‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen’).

De voorgestelde data zijn als volgt:

3 en 4 september: hernieuwde kennismaking en ontmoeting, voorbereiding op het besprekingstraject (besloten bijeenkomsten)

24 en 25 september, 8 en 9 oktober, 29 en 30 oktober: bespreking van de concept-kerkorde. Deze bijeenkomsten zijn openbaar en zullen waarschijnlijk via een livestream te volgen zijn.

12 en 13 november: reservedata voor het geval de bespreking nog niet afgerond is.