Category Archives: GKv

Acta synode van Goes

De Acta van de synode van Goes bevatten alle besluiten die genomen zijn, plus het rapport van de commissie revisieverzoeken man/vrouw en ambt en het bijbehorende aanbiedingsrapport. Als u het bestand opent, kunt u in de inhoudsopgave het onderwerp/de onderwerpen selecteren en aanklikken waarin u geïnteresseerd bent. U komt dan automatisch op de juiste pagina

Lees meer

Vanaf nu gezamenlijk

Er staan geen onderwerpen meer op de agenda die door alleen de synode besproken moeten worden, met andere woorden, die alleen de GKv aangaan. Actuele berichten vindt u daarom in het NGK-GKv-gedeelte van deze website. Klik hier om daarnaartoe te gaan. Vanwege de strengere coronamaatregelen is het synode/lv-werk tijdelijk opgeschort. Er wordt aan gewerkt om het

Lees meer

Unaniem en dankbaar

Unaniem hebben de 32 synodeleden de besluiten van Meppel 2017 om de ambten voor de vrouwen open te stellen, gehandhaafd, inclusief de uitspraak dat voor beide overtuigingen en praktijken een volwaardige plaats in de kerken behoort te zijn en te blijven. Verslag van deel 2 van de synodebespreking over de vragen en bezwaren betreffende het

Lees meer

Als de HEER het huis niet bouwt…

Verslag van deel 1 van de synodebespreking over de vragen en bezwaren betreffende het besluit van de synode van Meppel (2017) om aan de kerken ruimte te geven voor de aanstelling van vrouwelijke ambtsdragers. 4 september 2020 Om zelfs maar de schijn te vermijden dat huidig en vorig synodevoorzitter ds. Melle Oosterhuis te veel persoonlijk

Lees meer

Synode vergadert over man/vrouw en ambt

Na een lange periode van gedwongen rust zijn op 4 en 5 september de afgevaardigden naar de synode weer bij elkaar. Ze trekken twee dagen uit voor de bespreking van de bezwaren en vragen die uit de kerken zijn gekomen over de man/vrouw en ambtbesluiten van de synode van Meppel (2017). Hier vindt u de

Lees meer

Commissie m/v en ambt presenteert rapport

In opdracht van de synode heeft een commissie zich gebogen over de bezwaren en de vragen die vanuit de kerken zijn binnengekomen naar aanleiding van besluiten van de vorige synode (Meppel 2017) inzake man/vrouw en ambt. De synodecommissie is klaar met haar werk en heeft haar bevindingen gebundeld in een lijvig rapport. U kunt het

Lees meer

Besluiten Theologische Universiteit

De landelijke vergadering en generale synode hebben voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer vergaderd en besluiten genomen. De vergadering vond online plaats. De bespreking van sommige dossiers kan ook niet op de lange baan geschoven worden. Een voorbeeld daarvan is de besluitvorming die de continuering van het werk aan de Theologische

Lees meer

Achter de schermen…

Het meeste kerkenwerk speelt zich momenteel achter schermen af, ook dat van synode (GKv), landelijke vergadering (NGK) en diverse werkgroepen en commissies. Dat betekent dus dat het niet stilligt, maar dat het zich wel wat aan de waarneming onttrekt. De beide moderamina en twee met het oog op de hereniging belangrijke commissies/werkgroepen geven een kijkje

Lees meer