Category Archives: NGK

NGK en GKv willen doorgaan op weg naar één kerkverband

De Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) willen doorgaan met de vorming van één kerkgemeenschap. Het zogeheten ‘koersbesluit’ werd zaterdag unaniem genomen tijdens een gezamenlijke vergadering van de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv). Het ‘koersbesluit’ luidt als volgt: we besluiten om voort te gaan op de weg naar de vorming van

Lees meer

‘Blij met hereniging, maar ruimte behouden’

Veel enthousiasme over het ‘Verlangendocument’. Daarnaast ook vragen en zorgen over ruimte en vrijheid van plaatselijke gemeenten, vooral in relatie tot de concept-kerkorde. Dat is de rode lijn in de meningen over het proces van eenwording van NGK en GKv, tijdens een zittingsdag van de Landelijke Vergadering van de NGK. Alle regio’s van de NGK

Lees meer

‘Bouwen voor God of thuiskomen bij Hem’

Bij de start van de Landelijke Vergadering is het belangrijk te beseffen dat we de kerk van God ontvangen, haar niet zelf bouwen. Dat zei oud-voorzitter ds. Willem Smouter in zijn meditatie over koning Davids voornemen om Gods tempel te gaan bouwen. Smouter noemde dit de belangrijkste lijn voor kerkbestuurders en voor het proces van

Lees meer

Moderamen Landelijke Vergadering benoemd

Frans Schippers is gekozen tot preses van de Landelijke Vergadering. Schippers is lid van de NGK Heemstede en in het dagelijks leven werkzaam als directeur en commandant bij de veiligheidsregio Kennemerland. Ook de afgelopen drie jaar zat hij al in het moderamen, als tweede preses. De andere bestuursleden van het nieuwe moderamen zijn Sander Datema

Lees meer

Landelijke Vergadering start met bidstond

De Landelijke Vergadering begint met een bidstond op vrijdagavond 8 november. Iedereen is welkom om deze bidstond, onder leiding van ds. Willem Smouter, bij te wonen. Vanaf 19:00 uur is er ontvangst met koffie en thee, de bidstond start om 19:30 uur. Vanaf 21:00 vindt de eerste formele vergadering plaats met onder andere de verkiezing

Lees meer