Commissie m/v en ambt presenteert rapport

In opdracht van de synode heeft een commissie zich gebogen over de bezwaren en de vragen die vanuit de kerken zijn binnengekomen naar aanleiding van besluiten van de vorige synode (Meppel 2017) inzake man/vrouw en ambt. De synodecommissie is klaar met haar werk en heeft haar bevindingen gebundeld in een lijvig rapport. U kunt het hier downloaden.

De synode van Meppel besloot dat plaatselijke gereformeerde kerken (vrijgemaakt) vrouwen als ambtsdrager mogen aanstellen, omdat daar Bijbels gezien ruimte voor is. Door 23 kerken is bezwaar gemaakt tegen dat besluit. Daarnaast ontving de synode 21 brieven waarin gevraagd wordt om nadere onderbouwingen of herformulering van de gronden onder het synodebesluit. D.V. op 4 en 5 september a.s. zal het vandaag gepresenteerde commissierapport door de synode besproken worden. Dan wordt er besloten welke antwoorden en welke reacties de bezwaarde kerken in binnen- en buitenland gaan krijgen.

De synodecommissie bestaat uit zes afgevaardigden naar de synode, te weten P.G. (Peter) Bakker, M.O. (Marc) ten Brink, L.C. (Bert) Groen, R.P. (Rutger) Heij, S. (Sieds) de Jong en P. (Pier) Poortinga. Voorzitter Peter Bakker schrijft in zijn ‘Woord vooraf’: Het rapport wil een op de Bijbel gefundeerde visie bieden die kan dienen als een samenhangend toetsingskader bij de beoordeling van de ingebrachte bezwaren.

De titel van het rapport is Elkaar van harte dienen. Daarin klinken de hoop en het gebed van de commissie door dat dit rapport de vrede in de kerk van Christus mag bevorderen en daar waar nodig mag herstellen.