Digitale folder: impressie landelijke vergadering / generale synode

Voorzitters Frans Schippers (links) en Melle Oosterhuis.

Het afgelopen jaar vergaderde de landelijke vergadering van de NGK samen met de generale synode van de GKv. Er is nu een impressie van dit bijzondere jaar, waarin grote stappen naar kerkelijke eenheid tussen beide kerkgenootschappen werden gezet.

In een digitale folder zijn de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen op een rij gezet. De folder geeft een goed beeld van de grote stappen die in het proces van eenwording genomen zijn. Veel landelijke commissies zijn samengegaan, er is tijd genomen voor onderlinge verzoening, er ligt een kerkorde in tweede conceptvorm. ‘Eenheid is in zicht: een Godsgeschenk’, schrijven voorzitters Melle Oosterhuis en Frans Schippers in de folder.

De kerkorde voor het nieuw te vormen kerkgenootschap zal de komende tijd nog besproken worden. Ook wordt er nog een beslissing genomen over de naam van het kerkgenootschap.

GKV NGK