GKv-synode: spijt over ‘1967’

Zonder tegenstemmen heeft de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt spijt betuigd over de besluiten van de Generale Synode van Amersfoort-West 1967.

In deze besluiten werd de inhoud van de bekende Open Brief veroordeeld. En dominee Berend Schoep, die de brief had geschreven en ondertekend, werd weggestuurd van de synode. Het leidde tot het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Anno 2020 zitten beide kerken in een herenigingsproces.

De GKv nemen nu afstand van de besluiten van 1967, betuigen daar spijt over en zullen dat morgen officieel mededelen aan de Landelijke Vergadering van de NGK.

Op Twitter staan de eerste reacties op dit historische besluit. Emeritus-predikant van de NGK ds. Menko Biewenga: ‘Dankbaar, meer zelfs dan ik ooit had gedacht! Dat me dit nog zo raakt. Een wonder!’ Ad de Boer, voorzitter van de regiegroep die het herenigingsproces tussen beide kerken begeleidt: ‘Tranen in mijn ogen. Zoveel namen van mensen komen in me op, die er zo onder geleden hebben.’