GKv: synode van Goes 2020

In het snelmenu aan de rechterkant van deze pagina vindt u alle informatie over onderwerpen voor de vergaderingen van de generale synode Goes 2020 die alleen de GKv aangaan. Nu we als GKv en NGK steeds meer naar elkaar toegroeien en steeds meer samenwerken, zullen onderwerpen die beide kerkverbanden aangaan door de gezamenlijke synode/landelijke vergadering behandeld worden. Daarvoor kunt u deze pagina bezoeken.

 


Doorstart in september

Vanwege de coronamaatregelen heeft het werk van de synode noodgedwongen lange tijd op een laag pitje gestaan. Op 4 en 5 september heeft de synode een doorstart gemaakt. Op de agenda stonden toen de twee commissierapporten van de commissie die zich beziggehouden heeft met de vragen over en bezwaren tegen het besluit van de vorige synode (Meppel, 2017) om de kerken ruimte te geven voor de aanstelling van vrouwelijke ambtsdragers. De rapporten zijn hier te vinden onder nummer 22. De synode besloot om de openstelling van de ambten te handhaven.

Meer hierover onder ‘Actueel GKv’ in het snelmenu rechts.