GKv

Op deze pagina en onderliggende pagina’s vindt u alle informatie over onderwerpen voor de vergaderingen van de generale synode Goes 2020, die alléén GKv aangaan. Nu we in een traject van naar elkaar toegroeien zitten, zullen de GS-vergaderingen in gezamenlijkheid met de landelijke vergadering NGK gehouden worden, voor dìe onderwerpen die onze beide kerkverbanden aangaan. Voor verdere informatie over het gezamenlijke deel GKv-NGK, kunt u deze pagina bezoeken.

Rechts op het scherm vindt u de snelkoppelingen naar de algemene informatie, naar nieuws, verslagen en voorlichtingsmateriaal, naar de jaar- en beleidsrapporten en de vergaderdagen. De agenda voor de vergaderingen zal steeds een week voor de vergadering op de website verschijnen.

De synode en de landelijke vergadering zullen tot aan de zomer geen plenaire bijeenkomsten meer houden.

De beide moderamina hebben daartoe besloten naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 23 maart jl. Op een wat lager pitje gaat een deel van het werk wel verder met gebruikmaking van digitale communicatiemiddelen.

De afrondende bespreking over het onderwerp man/vrouw en ambt loopt daardoor vertraging op. Het zal na de zomer met voorrang behandeld worden. Het plan is nu, uiteraard onder voorbehoud, om op 19 september verder te gaan met plenair vergaderen. Eind oktober hopen synode en landelijke vergadering dan klaar te zijn met hun werk. Zodra er meer zekerheid is over de agenda zal die op deze website gepubliceerd worden.