GKv: synode van Goes 2020

In het snelmenu aan de rechterkant van deze pagina vindt u alle informatie over onderwerpen voor de vergaderingen van de generale synode Goes 2020 die alleen de GKv aangaan. Nu we als GKv en NGK steeds meer naar elkaar toegroeien en steeds meer samenwerken, zullen onderwerpen die beide kerkverbanden aangaan door de gezamenlijke synode/landelijke vergadering behandeld worden. Daarvoor kunt u deze pagina bezoeken.

 


Vertraging vanwege de coronacrisis

De synode zal voor de zomervakantie niet meer fysiek vergaderen. Na de zomer zal dat hopelijk voorzichtig weer mogelijk zijn. Diverse synodecommissies en het moderamen werken daar naartoe.

In de herfst zal naar verwachting het grootste deel van de synodeagenda worden afgewerkt. Maar we moeten ervan uitgaan dat de synode van Goes een dubbel jaartal achter haar naam krijgt; bij alles wat gepland staat en wordt, moeten we een slag om de arm houden. Het is nog niet duidelijk hoeveel ruimte er komt voor synodevergaderingen. Maar de synode is klaar voor versoepeling van de coronamaatregelen!

Er zijn vergaderdata gepland voor de herfst van 2020. De bedoeling is dat dan onder andere besluiten worden genomen over vrouwelijke ambtsdragers (4 en 5 september) en over de voortgaande hereniging van GKv en NGK.