GKv

Op deze pagina en onderliggende pagina’s vindt u alle informatie over onderwerpen voor de vergaderingen van de generale synode Goes 2020, die alléén GKv aangaan. Nu we in een traject van naar elkaar toegroeien zitten, zullen de GS-vergaderingen in gezamenlijkheid met de landelijke vergadering NGK gehouden worden, voor dìe onderwerpen die onze beide kerkverbanden aangaan. Voor verdere informatie over het gezamenlijke deel GKv-NGK, kunt u deze pagina bezoeken.

Rechts op het scherm vindt u de snelkoppelingen naar de algemene informatie, naar nieuws, verslagen en voorlichtingsmateriaal, naar de jaar- en beleidsrapporten en de vergaderdagen. De agenda voor de vergaderingen zal steeds een week voor de vergadering op de website verschijnen.