GKv: synode van Goes 2020

De synode heeft haar werk grotendeels afgerond.

Acta
De Acta van de synode van Goes bevatten alle besluiten die genomen zijn, plus het rapport van de commissie revisieverzoeken man/vrouw en ambt en het bijbehorende aanbiedingsrapport. Als u het bestand opent, kunt u in de inhoudsopgave het onderwerp/de onderwerpen selecteren en aanklikken waarin u geïnteresseerd bent. U komt dan automatisch op de juiste pagina terecht.

Folder
Behalve de Acta is er ook een folder met een impressie van de belangrijkste besluiten beschikbaar (klik op de link voor pdf-formaat, of lees de folder hieronder). Daarin wordt een aantal belangrijke onderwerpen en besluiten voor het voetlicht gehaald. U kunt deze folder natuurlijk zelf lezen, maar ook verspreiden onder geïnteresseerden, bijvoorbeeld door hem te plaatsen op de website van uw kerk of in de nieuwsbrief of het kerkblad van uw gemeente.

 

GKV NGK

 

In het snelmenu aan de rechterkant van deze pagina vindt u alle informatie over onderwerpen voor de vergaderingen van de generale synode Goes 2020 die alleen de GKv aangaan. Omdat we als GKv en NGK steeds meer naar elkaar toegroeien en steeds meer samenwerken, zijn onderwerpen die beide kerkverbanden aangaan door de gezamenlijke synode/landelijke vergadering behandeld. Daarvoor kunt u deze pagina bezoeken.