Besluiten en acta

Hieronder vindt u de besluiten die de GS Goes (2020) genomen heeft, zoals ze straks geordend zijn in de Acta.

Liever geordend op onderwerp? Klik dan hier.

Dit overzicht is gebaseerd op de concept-acta. Er kunnen nog kleine wijzigingen in aangebracht worden. De Acta van de laatst gehouden GS, de GS Meppel 2017, vindt u hier.

Kerkrecht

Beroep in predikantszaken

Aanvullend rapport Deputaten Kerkelijke Eenheid: herziening besluiten 1967

Aanvullend rapport Deputaten Kerkelijke Eenheid: eerherstel lectoren Mulder en Buwalda

Revisieverzoeken kerkelijke eenheid met NGK

Revisieverzoeken besluiten GS Meppel inzake m/v in ambt       

Revisieverzoek eerste doopvraag

Brief Gereformeerde Kerk Waardhuizen omtrent studie naar belijdenis en schriftgezag

Studiedeputaatschap homoseksualiteit in de kerk

Rapport deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties (GKv) en commissie meldpunt seksueel misbruik (NGK)

Predikantszaken

Rapport Open Poorten

Instelling commissie herstructurering predikantszaken

Raad van advies in predikantszaken

Brief van deputaten predikantszaken inzake budget ten behoeve van assessment voor toekomstige predikanten

Advies & bijstand

Hoger beroep

Theologische Universiteit

Bureau studiefinanciering

Oprichting toerustingscentrum

Ondersteuning kerken, classes en missionaire projecten

Eredienst

Archief en documentatie

Pastorale zorg aan doven en slechthorenden

Betrekkingen buitenlandse kerken

Evangelie en moslims

Kerkelijk contact en eenheid

Relatie kerk en overheid

Geestelijke verzorging militairen

Administratieve Organisatie

Budgetten commissies en deputaatschappen

Financiën en beheer

Koersbesluit

Regio-indeling

Proces nieuwe kerkorde

Strategie en financiën