Actueel GKv

acta kleurtjes

Acta synode van Goes

De Acta van de synode van Goes bevatten alle besluiten die genomen zijn, plus het rapport van de commissie revisieverzoeken man/vrouw en ambt en het bijbehorende aanbiedingsrapport. Als u het bestand opent, kunt u in de inhoudsopgave het onderwerp/de onderwerpen selecteren en aanklikken waarin u geïnteresseerd bent. U komt dan automatisch op de juiste pagina

Lees meer

Voorzitters-2

Digitale folder: impressie landelijke vergadering / generale synode

Het afgelopen jaar vergaderde de landelijke vergadering van de NGK samen met de generale synode van de GKv. Er is nu een impressie van dit bijzondere jaar, waarin grote stappen naar kerkelijke eenheid tussen beide kerkgenootschappen werden gezet. In een digitale folder zijn de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen op een rij gezet. De folder geeft

Lees meer

mix_logos_NGK-GKv

Vanaf nu gezamenlijk

Er staan geen onderwerpen meer op de agenda die door alleen de synode besproken moeten worden, met andere woorden, die alleen de GKv aangaan. Actuele berichten vindt u daarom in het NGK-GKv-gedeelte van deze website. Klik hier om daarnaartoe te gaan. Vanwege de strengere coronamaatregelen is het synode/lv-werk tijdelijk opgeschort. Er wordt aan gewerkt om het

Lees meer

TV-JSF200208-1722-11408-bewerkt

Unaniem en dankbaar

Unaniem hebben de 32 synodeleden de besluiten van Meppel 2017 om de ambten voor de vrouwen open te stellen, gehandhaafd, inclusief de uitspraak dat voor beide overtuigingen en praktijken een volwaardige plaats in de kerken behoort te zijn en te blijven. Verslag van deel 2 van de synodebespreking over de vragen en bezwaren betreffende het

Lees meer