Actueel GKv

200123 Dinand Krol

Bespreking revisieverzoeken m/v en ambt begonnen

De generale synode heeft donderdag 23 januari een begin gemaakt met de bespreking van de 24 revisieverzoeken die vanuit de kerken waren ingediend naar aanleiding van het besluit van de GS Meppel 2017 om vrouwelijke predikanten, ouderlingen en diakenen in de kerken toe te laten. De synodecommissie revisieverzoeken had voor de bespreking een raamwerknotitie aan

Lees meer

Mock-up folder

Voorlichtingsmateriaal: een digitale folder en drie documentaires

Hieronder staat voorlichtingsmateriaal dat op alle mogelijke manieren verspreid mag worden, ten dienste van de kerken. (1) een folder waarin een aantal onderwerpen toegelicht wordt die op de agenda van de synode van Goes staan; (2) een minidocumentaire over omgaan met verscheidenheid aan inzichten in de kerk; (3) een minidocumentaire over de situatie in de

Lees meer

Markus Dominggus GCT

Jongeren bereiken met het geloof

De laatste dag van de ‘buitenlandweek’, zaterdag 11 januari 2020, stond in het teken van toerusting in het jeugdwerk en geloofsoverdracht. Ook werd opnieuw God in vele talen lof gebracht! Als eerste hield ds. Dawden Iepchaan de Presbyterian Free Church Council in India een enthousiaste presentatie over de jeugd betrekken bij de kerk. Hij schetste

Lees meer

Buitenlanddagen 1

Emotioneel afscheid van een aantal kerken

Op vrijdag 10 januari 2020, de tweede dag dat de GS vergaderde met de afgevaardigden van de buitenlandse kerken, kwamen de gasten aan het woord. Assessor ds. Dinand Krol, die de vergadering voorzat, vroeg nadrukkelijk om ruimte om naar elkaar te luisteren. De inbreng van deze dag worden evenals de brieven die van de buitenlandse

Lees meer