Actueel GKv

Folder synode pagina 4-5

Eerste bespreking revisieverzoeken m/v afgerond

Op 24 januari 2020 vervolgde de Generale Synode bespreking van de revisieverzoeken over de m/v-besluiten van de GS Meppel 2017. Opnieuw diende het raamdocument van de commissie revisieverzoeken m/v als leidraad. Over het onderwerp ‘Genesis 1 t/m 3’ werd de hele morgen doorgesproken. Die bespreking concentreerde zich op de vraag of er naast de klassieke

Lees meer

200123 Dinand Krol

Bespreking revisieverzoeken m/v en ambt begonnen

De generale synode heeft donderdag 23 januari een begin gemaakt met de bespreking van de 24 revisieverzoeken die vanuit de kerken waren ingediend naar aanleiding van het besluit van de GS Meppel 2017 om vrouwelijke predikanten, ouderlingen en diakenen in de kerken toe te laten. De synodecommissie revisieverzoeken had voor de bespreking een raamwerknotitie aan

Lees meer

Mock-up folder

Voorlichtingsmateriaal: een digitale folder en drie documentaires

Hieronder staat voorlichtingsmateriaal dat op alle mogelijke manieren verspreid mag worden, ten dienste van de kerken. (1) een folder waarin een aantal onderwerpen toegelicht wordt die op de agenda van de synode van Goes staan; (2) een minidocumentaire over omgaan met verscheidenheid aan inzichten in de kerk; (3) een minidocumentaire over de situatie in de

Lees meer

Markus Dominggus GCT

Jongeren bereiken met het geloof

De laatste dag van de ‘buitenlandweek’, zaterdag 11 januari 2020, stond in het teken van toerusting in het jeugdwerk en geloofsoverdracht. Ook werd opnieuw God in vele talen lof gebracht! Als eerste hield ds. Dawden Iepchaan de Presbyterian Free Church Council in India een enthousiaste presentatie over de jeugd betrekken bij de kerk. Hij schetste

Lees meer