Contact synode

Secretariaat Generale Synode Goes 2020
Post (uitsluitend digitaal) secretariaat@synode.gkv.nl
T 06-31684729

Mocht briefpost noodzakelijk zijn:
GS Goes 2020
Weteringkade 166
3826 AW Amersfoort.

 

Deputaten administratieve ondersteuning (DAO) zijn belast met de voorbereiding van de synode
ambtelijk secretaris: Lydia Postma-Douma
griffier: Jacob Halma
communicatieadviseur: Heleen Sytsma-van Loo