Contact synode

Secretariaat Generale Synode Goes 2020
Post (uitsluitend digitaal) secretariaat@synode.gkv.nl
T +31 6 31 68 47 29

Mocht briefpost noodzakelijk zijn:
GS Goes 2020
Postbus 499
8000 AL Zwolle

Brieven van kerkenraden kunnen worden ingezonden tot en met donderdag 31 oktober 2019.

Deputaten administratieve ondersteuning (DAO) zijn belast met de voorbereiding van de synode
ambtelijk secretaris: Lydia Postma-Douma
griffier: Jacob Halma
communicatieadviseur: Heleen Sytsma-van Loo