Dagagenda

Hier wordt steeds een paar dagen voor de eerstvolgende vergadering de agenda gepubliceerd. Helaas is het vanwege de coronamaatregelen nu onmogelijk om zittingen bij te wonen.

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 19 sept. a.s. en  zal te volgen zijn via een livestream op deze website.Lees meer in dit bericht. De indeling van de dag is ongeveer als volgt:

De vergadering begint om 10:00 u. De CSF zal dan eerst haar rapport toelichten, mogelijk met een bijdrage van deputaten financiën en beheer (GKv) en financiële commissie (NGK). Na deze toelichting volgt een informatieve ronde, waarin afgevaardigden vragen kunnen stellen aan de commissie. ’s Middags is er een meningsvormende ronde. Afgevaardigden krijgen dan de gelegenheid om te laten weten hoe ze tegen de situatieschets en de voorstellen van de CSF aankijken. Aan het einde van de dag worden er wel voorlopige conclusies getrokken, maar daadwerkelijke besluitvorming vindt D.V. plaats op 14 november a.s. Die tussenstap geeft regio’s en classes gelegenheid om kennis te nemen van het rapport en zich er, indien gewenst, via afgevaardigden over uit te spreken.