Documentaires

Hieronder vindt u drie mini-documentaires over actuele onderwerpen. Ze dateren van januari/februari 2020, en zijn gemaakt als voorlichtingsmateriaal voor de kerken in de aanloop naar de synode. U kunt ze naar eigen inzicht gebruiken en verspreiden.

(1) Als de meningen uiteenlopen in je gemeente, hoe houd je elkaar dan vast?

 

(2) Wat hebben kerken/kerkleden gedaan met de besluiten van de synode van Meppel (2017) om de ambten voor vrouwen open te stellen?

Over de vraag of vrouwen de kerkelijke ambten mogen bekleden, bestaat verschil van mening in de vrijgemaakte kerken. De synode van Meppel (2017) besloot dat er op grond van de Bijbel ruimte is om die vraag bevestigend te beantwoorden. In een heel aantal gemeenten zijn inmiddels vrouwelijke ambtsdragers bevestigd. Een aantal andere kerken heeft aan de synode van Goes gevraagd om op het betreffende besluit terug te komen. Deze documentaire laat iets zien van de ontstane situatie.

 

(3) Veranderde contacten met buitenlandse kerken

Sinds jaar en dag onderhouden we contacten met buitenlandse kerken. Dat is opbouwend en verrijkend. Ds. Simon van der Lugt van het deputaatschap betrekkingen buitenlandse kerken (BBK) en Klaas Harink, directeur van ontwikkelingsorganisatie Verre Naasten, spreken over de waarde van relaties met kerken in andere delen van de wereld.