Folder

De gezamenlijke synode/landelijke vergadering is klaar met haar werk. In een digitale folder (editie januari 2021) wordt een aantal belangrijke onderwerpen en besluiten voor het voetlicht gehaald. U kunt deze folder natuurlijk zelf lezen, maar ook verspreiden onder geïnteresseerden, bijvoorbeeld door hem te plaatsen op de website van uw kerk of in de nieuwsbrief of het kerkblad van uw gemeente.

GKV NGK