Vergaderdata GS 2020

Hieronder stond tot voor kort de vergaderplanning van de gezamenlijke zittingen van de generale synode en landelijke vergadering. In verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus is het onzeker wanneer er weer vergaderd wordt. Zodra de nieuwe planning klaar is, zal die hier gepubliceerd worden.