Vergaderdata GS 2020

De landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) zijn grotendeels klaar met hun werk. De besluiten die de GS genomen heeft, zijn inmiddels gepubliceerd in de Acta. Wat nu nog op de agenda staat, is de bespreking en vaststelling van de concept-kerkorde voor het nieuw te vormen kerkverband van NGK en GKv. Als de corona-maatregelen het toelaten, zullen de vergaderingen plaatsvinden op vrijdag en zaterdag 24 en 25 september, 8 en 9 oktober, 29 en 30 oktober en mogelijk 12 en 13 november 2021. Het is niet mogelijk om de vergaderingen bij te wonen, maar net als in het afgelopen jaar worden de vergaderingen gestreamd.