Vergaderdata GS 2020

De landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) zijn grotendeels klaar met hun werk. De besluiten die de GS genomen heeft, zijn inmiddels gepubliceerd in de Acta. Wat nu nog op de agenda staat, is de bespreking en vaststelling van de concept-kerkorde voor het nieuw te vormen kerkverband van NGK en GKv. Dat proces begint zodra de coronamaatregelen het toelaten om weer fysiek te vergaderen.