Kerkorde

Op 13 november jl. heeft de gezamenlijke landelijke vergadering/generale synode de kerkorde voor de nieuw te vormen kerkgemeenschap in eerste lezing vastgesteld. Hieronder staan allereerst de meest recente documenten: de kerkorde zelf, de kerkorde met toelichting en een verklarende begrippenlijst.

Links naar een aantal eerder gepubliceerde relevante documenten, waaronder eerdere versies van de concept-kerkorde met toelichtingen, staan helemaal onderaan deze pagina.


Kerkorde in eerste lezing als download: klik hier:

Scroll naar beneden voor de kerkorde met  toelichting en de begrippenlijst.

Direct te lezen op het scherm:

November 2021 Kerkorde eerste lezing

Kerkorde in eerste lezing met toelichting als download: klik hier.

Scroll naar beneden voor de begrippenlijst.

Direct lezen op het scherm:

November 2021 Kerkorde eerste lezing met toelichting

Begrippenlijst bij de kerkorde in eerste lezing als download: klik hier.

Direct lezen op het scherm:

November 2021 Begrippenlijst bij Kerkorde eerste lezing

Eerdere documenten

Kerkorde juni 2019 (eerste publieksversie) met toelichting

Kerkorde augustus 2020 (voorstel aan GS en LV) met toelichting

Alternatief hoofdstuk D – aanvullend rapport WTK/RG

Procedure vaststelling kerkorde (besluit LV-GS maart 2020)