“Koersbesluit” en viering op zaterdag 8 februari

Vrijdag 7 en zaterdag 8 februari a.s. komen de afgevaardigden naar de landelijke vergadering (NGK) en de generale synode (GKv) voor het eerst bij elkaar in conferentiehotel Mennorode in Elspeet. Een belangrijk doel van deze dagen is elkaar beter leren kennen, in aanloop naar de gezamenlijke vergaderingen vanaf begin maart. Deze dagen zijn voor het grootste deel niet toegankelijk voor pers en andere belangstellenden.

Zaterdagmiddag vanaf 15:30 is er echter wel een publieke zitting. Dan staat het zogeheten koersbesluit op de agenda. Dat wil zeggen dat er doorgesproken wordt over het voorstel om verder te gaan op de weg naar de vorming van één kerkgemeenschap. Als dat voorstel wordt aangenomen, dient het als uitgangspunt voor alle overige besluiten van deze GS/LV. Na afloop van deze zitting wordt het heilig avondmaal gevierd. Zowel bij de bespreking van het koersbesluit als bij de viering zijn belangstellenden welkom op Mennorode (Grote Zaal).

Hebt u belangstelling om hierbij aanwezig te zijn, stuur dan een mail naar secretariaat@synode.gkv.nl