Moderamen Landelijke Vergadering benoemd

Frans Schippers

Frans Schippers is gekozen tot preses van de Landelijke Vergadering. Schippers is lid van de NGK Heemstede en in het dagelijks leven werkzaam als directeur en commandant bij de veiligheidsregio Kennemerland. Ook de afgelopen drie jaar zat hij al in het moderamen, als tweede preses. De andere bestuursleden van het nieuwe moderamen zijn Sander Datema (2e preses), Hester Tjalma-den Oudsten (1e scriba) en Ben Vreugdenhil (2e scriba). Opvallend is dat er dit keer geen predikanten in het moderamen zitten.

Voor wie de landelijke vergadering op de voet wil volgen, biedt deze website veel informatie. Ook verschijnen er een aantal nieuwsbrieven voor afgevaardigden en geïnteresseerden over de Landelijke Vergadering. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrieven.