NGK en GKv willen doorgaan op weg naar één kerkverband

De Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) willen doorgaan met de vorming van één kerkgemeenschap. Het zogeheten ‘koersbesluit’ werd zaterdag unaniem genomen tijdens een gezamenlijke vergadering van de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv).

Het ‘koersbesluit’ luidt als volgt: we besluiten om voort te gaan op de weg naar de vorming van één kerkgemeenschap met de Nederlands Gereformeerde Kerken/Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt); dit nemen we als uitgangspunt voor alle overige besluiten van deze generale synode/landelijke vergadering.

Eén van de gronden onder dit koersbesluit is de dankbare constatering dat het voorgenomen besluit van 11 november 2017 om te komen tot één kerkgemeenschap weerklank vindt in de kerken. De geestelijke herkenning heeft in lokale situaties en kerkelijke commissies geleid tot sterk toegenomen samenwerking. Het is de hoop en het gebed van beide vergaderingen dat het tot eer van God en tot zegen van de kerken zal zijn dat de ontvangen eenheid concreet vormgegeven wordt.

De afgevaardigden naar de gezamenlijke vergadering kwamen op 7 en 8 februari voor het eerst bij elkaar. Een belangrijk doel van deze besloten bijeenkomst was kennismaking en bezinning. Op zaterdagmiddag stond tijdens een openbare zitting het zogeheten koersbesluit op de agenda, voorbereid door de regiegroep hereniging.

LV en GS trekken vanaf nu veel samen op. Het koersbesluit vormt de basis om over al die onderwerpen die met de eenwording te maken hebben, gezamenlijk te vergaderen. Het rapport van de regiegroep (hier te downloaden) wordt door de gezamenlijke LV/GS besproken op 7 maart a.s.

Na afloop van de bespreking van dit koersbesluit is door alle aanwezigen gezamenlijk het heilig avondmaal gevierd.

Alle afgevaardigen naar de landelijke vergadering en generale synode, samen met de leden van de regiegroep hereniging. Foto: Fontanafoto ©.

 

De twee moderamina van landelijke vergadering en generale synode. Van links naar rechts: Frans Schippers, Melle Oosterhuis, Sander Datema, Ben Vreugdenhil, Arjan Koster, Dinand Krol, Hester Tjalma-den Oudsten en Rob Vreugdenhil. Foto: Fontanafoto ©.