NGK en GKv: gezamenlijke landelijke vergadering/synode

Voorzitters-2

Dankbaar slotakkoord

Op 13 november jl. zijn de afgevaardigden naar de landelijke vergadering en de generale synode voor de laatste keer bij elkaar geweest. Zeven dagen lang hebben ze zich dit najaar gebogen over de concept-kerkorde van de herenigde kerk. Elk artikel is grondig tegen het licht gehouden en er zijn veel verbeteringen doorgevoerd. Dat leidde ertoe

Lees meer

screenshot livestream

Livestreams terugkijken

Van alle bijeenkomsten waarop de concept-kerkorde besproken is, zijn opnames gemaakt. De laatste livestream, die van 13 november jl., staat hieronder. Wilt u eerdere livestreams terugkijken? Klik dan hier.

211030 screenshot

Eerherstel professoren Veenhof en Jager

Impressie van de bespreking op zaterdag 30 oktober Ds. W.L. de Graaff opent de bijeenkomst met het lezen van enkele verzen uit Genesis 3 en een korte overdenking. Mens, waar ben je, vraagt God in deze verzen. God vraagt: waar bevinden jullie je nou eigenlijk, waar staan jullie? Die vraagt mag je ook aan elkaar

Lees meer

211029 screenshot

Bespreking kerkorde: van tucht naar toezicht

Impressie van de bespreking op vrijdag 29 oktober Op vrijdag 29 oktober 2021 hebben de Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK de bespreking van de toekomstige Kerkorde voortgezet. Eerste onderwerp was hoofdstuk D, dat gaat over de tucht. De Werkgroep Toekomstige Kerkorde kwam met een nader en uitgebreid onderbouwd

Lees meer