NGK – GKv

TV-JSF200208-1722-11408-bewerkt

Door op de weg naar één kerkverband

Op zaterdag 8 februari namen de gezamenlijke afgevaardigden naar de landelijke vergadering (NGK) en de generale synode (GKv) het besluit om daadwerkelijk één kerkgemeenschap te gaan vormen. In onderstaande video, een dubbelinterview met de beide voorzitters, wordt uitgelegd wat dat besluit betekent: wat houdt het precies in, wat ging eraan vooraf, hoe gaat het nu

Lees meer

koersbesluit

NGK en GKv willen doorgaan op weg naar één kerkverband

De Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) willen doorgaan met de vorming van één kerkgemeenschap. Het zogeheten ‘koersbesluit’ werd zaterdag unaniem genomen tijdens een gezamenlijke vergadering van de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv). Het ‘koersbesluit’ luidt als volgt: we besluiten om voort te gaan op de weg naar de vorming van

Lees meer

Folder synode pagina 10-11

“Koersbesluit” en viering op zaterdag 8 februari

Vrijdag 7 en zaterdag 8 februari a.s. komen de afgevaardigden naar de landelijke vergadering (NGK) en de generale synode (GKv) voor het eerst bij elkaar in conferentiehotel Mennorode in Elspeet. Een belangrijk doel van deze dagen is elkaar beter leren kennen, in aanloop naar de gezamenlijke vergaderingen vanaf begin maart. Deze dagen zijn voor het

Lees meer

voorzittershamer

Interviews met voorzitters

Magazine OnderWeg interviewde zowel Frans Schippers, voorzitter van de landelijke vergadering (NGK) als Melle Oosterhuis, preses van de generale synode (GKv). Klik op dit bericht en vervolgens op de afbeeldingen om de interviews te lezen.

Hieronder vindt u de vergaderplanning voor de gezamenlijke LV/GS-zittingen.

U zult zien dat er veel afkortingen in staan. Die afkortingen verwijzen naar de rapporten die u ook op deze website kunt vinden,

namelijk hier en hier

200123 - Planning onderwerpen GS-LV - site

 

De afgevaardigden van beide kerkverbanden zullen elkaar ontmoeten op vrijdag en zaterdag 7 en 8 februari 2020 in Conferentiecentrum Mennorode in Elspeet. Dat is ook de vergaderplaats van de Generale Synode Goes 2020. Deze zogeheten heidagen zullen worden gebruikt om elkaar beter te leren kennen. Ze hebben een besloten karakter.