Overzicht vergaderdagen

De landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) zijn grotendeels klaar met hun werk. Hun laatste taak is het vaststellen van de conceptkerkorde voor de herenigde kerk. Omdat de moderamina het belangrijk vinden dat de conceptkerkorde heel zorgvuldig besproken wordt, is het wachten op het moment dat dat in fysieke bijeenkomsten kan gebeuren; de coronamaatregelen zullen dus eerst verder versoepeld moeten worden. De hoop is om de bespreking voor de zomer van 2021 af te ronden.