Overzicht vergaderdagen

De landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) is grotendeels klaar met haar werk. Het enige wat nog moet gebeuren is de bespreking en vaststelling van de conceptkerkorde voor de herenigde kerk. Omdat de moderamina het belangrijk vinden dat deze conceptkerkorde heel zorgvuldig besproken wordt, is er gewacht tot het moment dat dat in fysieke bijeenkomsten kan gebeuren. Nu de coronamaatregelen minder beperkend zijn, zijn er data gepland voor deze bijeenkomsten:

3 en 4 september: besloten bijeenkomst (hernieuwde kennismaking)

24 en 25 september, 8 en 9 oktober, 29 en 30 oktober, en eventueel nog op 12 en 13 november: openbare besprekingen. Deze besprekingen kunt u thuis volgen via een livestream. Vanwege de coronabeperkingen is het helaas niet mogelijk om de bijeenkomsten bij te wonen.

De conceptkerkorde kunt u hier downloaden.