Dagagenda

Het werk van de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) is bijna klaar. Er staat nog één dag gepland voor de bespreking van de concept kerkorde van de herenigde kerk. Op 24 en 25 september is daar een begin mee gemaakt, D.V. op 13 nov. a.s. wordt de bespreking afgerond. Korte impressies van die besprekingen én de complete livestream zijn terug te vinden als je hier klikt.

Download hier de concept kerkorde.

211113 - Dagagenda 13 november 2021 - site