Dagagenda

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is fysiek vergaderen niet mogelijk. De resterende vergaderingen vinden vanaf eind oktober digitaal plaats.

Voor zaterdag 31 oktober, vrijdag 6, zaterdag 7 en zaterdag 14 november staan zogeheten clustervergaderingen gepland. Omdat de landelijke vergadering (NGK) en de generale synode (GKv) samen vergaderen, is het ondoenlijk om alle onderwerpen en commissie/deputatenrapporten plenair en gezamenlijk te bespreken. De totale groep afgevaardigden bestaat uit ongeveer 70 personen. Zij zijn ingedeeld in drie clusters: A, B en C, die elk de rapporten van een deel van de commissies/deputaatschappen bespreken en de besluitvorming voorbereiden. De daadwerkelijke besluitvorming vindt op een later tijdstip plaats in een bijeenkomst waarin wel alle afgevaardigden (online) aanwezig zijn.

Via het YouTubekanaal van LPB-media kunt u de online vergaderingen volgen. U hoeft daarvoor niet in te loggen. Hieronder vindt u de planning tot en met 14 november.

51-201013 Planning teamsvergaderingen clusters