Dagagenda

Op dit moment zijn er geen vergaderingen gepland. Het werk van de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) is ook bijna klaar. Het wachten is op het moment dat er een start gemaakt kan worden met de bespreking van de concept-kerkorde voor de herenigde kerk, en dat is afhankelijk van de versoepeling van de coronamaatregelen. Zodra de planning van die bespreking bekend is, wordt hij hier gepubliceerd.