Dagagenda

Het werk van de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) is bijna klaar. Er staan nog een aantal vergaderweekenden gepland voor de bespreking van de concept-kerkorde voor de herenigde kerk. Deze vergaderingen zullen D.V. plaatsvinden op 24 en 25 september, 8 en 9 oktober, 29 en 30 oktober en mogelijk ook nog 12 en 13 november 2021. Door de corona-maatregelen is het niet mogelijk om deze vergaderingen bij te wonen als gast. De bijeenkomsten zullen worden gestreamd via internet, zodat u thuis mee kunt kijken.

Hieronder vindt u de concept-agenda voor 24 en 25 september.

Vrijdag 24 september 2021

Tijd* Agendapunt  
10.00u Inloop met koffie en thee
10.30u Opening Frans Schippers
Welkom nieuwe leden en samen ons geloof belijden
Inleiding  WTK Jan van Dijk
Algemene beschouwingen Frans Schippers
13.00u Lunch
14.00u Vervolg algemene beschouwingen
15.15u Pauze
15.45u Vervolg algemene beschouwingen/ Conclusies en springende punten algemene beschouwingen/

Ronde(s) over specifieke onderwerpen

17.00u Pauze
17.30u Vervolg ronde(s) over specifieke onderwerpen
18.00u 1e ronde nieuwe naam
18.30u Sluiting
18.45u Voor GS afgevaardigden:

1.       revisieverzoek MKiO

2.       vervanging 2e scriba

 

* tijden kunnen om meerdere redenen mogelijk niet overeenkomen met de werkelijkheid……Opening en sluiting staan in ieder geval wel vast.

 

 

Zaterdag 25 september 2021

Tijd* Agendapunt    
9.00u Dagopening
Hoofdstuk A.1 en A2 1e en 2e ronde Melle Oosterhuis A1 – 1 in geloof
A2 – Bijbel en belijdenis
10.15u Pauze
10.45u Vervolg Hoofdstuk A1 + A2 +
12.00u Lunch
13.00u Vervolg Hoofdstuk A1+A2 + besluitvorming + brief RG Concept-besluit verankering belijdenis
Concept-besluit verbindingsformulier
14.15u Pauze
14.30u A3 in 2 rondes + besluitvorming A3 – kerkorde

 

15.00u 2e ronde nieuwe naam + besluitvorming Conceptbesluit
15.45u Sluiting Sander Datema
16.00u Einde

 

* tijden kunnen om meerdere redenen niet overeenkomen met de werkelijkheid……Begin en sluiting staan in ieder geval wel vast.