NGK en GKv: gezamenlijke landelijke vergadering/synode

IMG_9610

‘Niet te bevatten, maar wel waar!’

Tijdens de gezamenlijke vergadering van de generale synode van de GKv en de landelijke vergadering van de NGK op zaterdag 7 maart 2020 in Elspeet is weer een belangrijke stap gezet in het proces van eenwording tussen beide kerken. In de persoon van Frans Schippers, voorzitter van de landelijke vergadering, accepteerde deze vergadering unaniem de

Lees meer

Openbrief-in-Opbouw

GKv-synode: spijt over ‘1967’

Zonder tegenstemmen heeft de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt spijt betuigd over de besluiten van de Generale Synode van Amersfoort-West 1967. In deze besluiten werd de inhoud van de bekende Open Brief veroordeeld. En dominee Berend Schoep, die de brief had geschreven en ondertekend, werd weggestuurd van de synode. Het leidde tot het ontstaan

Lees meer

TV-JSF200208-1722-11408-bewerkt

Door op de weg naar één kerkverband

Op zaterdag 8 februari namen de gezamenlijke afgevaardigden naar de landelijke vergadering (NGK) en de generale synode (GKv) het besluit om daadwerkelijk één kerkgemeenschap te gaan vormen. In onderstaande video, een dubbelinterview met de beide voorzitters, wordt uitgelegd wat dat besluit betekent: wat houdt het precies in, wat ging eraan vooraf, hoe gaat het nu

Lees meer

koersbesluit

NGK en GKv willen doorgaan op weg naar één kerkverband

De Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) willen doorgaan met de vorming van één kerkgemeenschap. Het zogeheten ‘koersbesluit’ werd zaterdag unaniem genomen tijdens een gezamenlijke vergadering van de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv). Het ‘koersbesluit’ luidt als volgt: we besluiten om voort te gaan op de weg naar de vorming van

Lees meer