NGK en GKv: gezamenlijke landelijke vergadering/synode

Folder synode pagina 10-11

“Koersbesluit” en viering op zaterdag 8 februari

Vrijdag 7 en zaterdag 8 februari a.s. komen de afgevaardigden naar de landelijke vergadering (NGK) en de generale synode (GKv) voor het eerst bij elkaar in conferentiehotel Mennorode in Elspeet. Een belangrijk doel van deze dagen is elkaar beter leren kennen, in aanloop naar de gezamenlijke vergaderingen vanaf begin maart. Deze dagen zijn voor het

Lees meer

voorzittershamer

Interviews met voorzitters

Magazine OnderWeg interviewde zowel Frans Schippers, voorzitter van de landelijke vergadering (NGK) als Melle Oosterhuis, preses van de generale synode (GKv). Klik op dit bericht en vervolgens op de afbeeldingen om de interviews te lezen.