NGK en GKv: gezamenlijke landelijke vergadering/synode

211009 screenshot

Wie gaan er aan het avondmaal, wie horen er bij de gemeente?

Impressie van de bespreking op 9 oktober Vandaag gaat de vergadering eerst door met de bespreking van hoofdstuk B van de concept kerkorde, over de ambten. Later komen ook onderdelen van hoofdstuk C, over de gemeente, aan de orde. De dagopening wordt verzorgd door ds. Richard Vervoorn. Hij leest Psalm 118:24 en 25 en spreekt

Lees meer

signature

Het werk en de bevoegdheden van ambtsdragers

Impressie van de bespreking op 8 oktober Vaststelling hoofdstuk A, bespreking onderdelen hoofdstuk B De concept kerkorde opent met een algemeen hoofdstuk over de kerken, Bijbel en belijdenis en de reikwijdte van de kerkorde, hoofdstuk A. Dat hoofdstuk is tijdens de lv/gs-vergadering van 24 en 25 september uitgebreid besproken. De Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) heeft

Lees meer

210925 foto vergadering

Eigentijds getuigen en samen kerk-zijn

Impressie van de bijeenkomst van de lv/gs op 25 september 2021 De gezamenlijke landelijke vergadering/synode heeft besloten om een commissie belijdende kerk in te stellen. Ook is hoofdstuk ‘A. DE KERKEN’ van de concept kerkorde grondig tegen het licht gehouden. Aan het einde van de dag viel het besluit over de naam van de herenigde

Lees meer

glas-in-lood

Herenigde kerken gaan Nederlandse Gereformeerde Kerken heten

Nederlandse Gereformeerde Kerken: dat zal de naam zijn van de nieuwe kerkgemeenschap van GKv en NGK. Sinds 2017 zijn deze kerken concreet op weg naar hereniging. Het streven is om ergens in 2023 daadwerkelijk samen te gaan. Op 25 september jl. hebben de afgevaardigden naar de gezamenlijke synode/landelijke vergadering van de GKv en NGK met

Lees meer