NGK en GKv: gezamenlijke landelijke vergadering/synode

Voorzitters-2

‘Algemene beschouwingen’ en eerste verkenning naamgeving

Impressie van de eerste zittingsdag van synode en landelijke vergadering over de concept kerkorde 24 september 2021 De voorzitter van de landelijke vergadering, Frans Schippers, opent met Genesis 1:1-5 en Johannes 1:1-5, over het belang en de waarde van het woord. Hij kiest voor deze inleiding met het oog op het gesprek over de kerkorde,

Lees meer

Uitgelichte afbeelding livestream

Livestreams terugkijken: 29/30 okt., 8/9 okt. en 24/25 sept.

Hieronder kunt u de vergaderingen terugkijken van 29 en 30 oktober. Scroll verder naar beneden voor oudere livestreams. Vergadering 29 oktober Vergadering 30 oktober   Hieronder kunt u de vergaderingen terugkijken van 8 en 9 oktober. Scroll verder naar beneden voor oudere livestreams. Vergadering 8 oktober Vergadering 9 oktober Hieronder kunt u de vergaderingen terugkijken

Lees meer

Schermafbeelding 2021-09-03 om 17.15.40

Kerkordebespreking begint met dankdienst en avondmaalsviering

Op vrijdag 3 september heeft de gezamenlijke generale synode/landelijke vergadering haar werk weer opgepakt. Er wacht de circa 80 afgevaardigden nog één omvangrijke taak: bespreking en vaststelling van de concept kerkorde voor de nieuw te vormen kerkgemeenschap. De synode/lv neemt ruimschoots de tijd voor haar laatste opdracht. Het gaat dan ook om wezenlijke, principiële zaken

Lees meer

TV-JSF200208-1625-11358

Bespreking concept kerkorde

Nu de coronamaatregelen langzaam maar zeker versoepeld worden, durft het gezamenlijke moderamen het aan om data te plannen voor de bespreking van de concept-kerkorde – natuurlijk altijd onder het voorbehoud dat we van Jakobus leren (‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen’). De voorgestelde data

Lees meer