NGK en GKv: gezamenlijke landelijke vergadering/synode

Voorzitters-2

Digitale folder: impressie landelijke vergadering / generale synode

Het afgelopen jaar vergaderde de landelijke vergadering van de NGK samen met de generale synode van de GKv. Er is nu een impressie van dit bijzondere jaar, waarin grote stappen naar kerkelijke eenheid tussen beide kerkgenootschappen werden gezet. In een digitale folder zijn de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen op een rij gezet. De folder geeft

Lees meer

201212 screenshot

Interview met Oosterhuis en Schippers

Op 12 dec. jl. vergaderden de landelijke vergadering/generale synode voorlopig voor het laatst. Het reguliere werk is nu klaar, en het wachten is op het moment waarop de kerkorde voor de nieuwe kerk in behandeling genomen kan gaan worden. De beide voorzitters blikken in onderstaand ‘journaal’ terug én vooruit.  

Moderamina synodelv

Verslag 12 december: het reguliere werk zit erop

Impressie van de vergadering van synode/landelijke vergadering op 12 december jl. (wil je liever de hele vergadering terugkijken, ga dan naar de opname onderaan dit bericht). Op 12 dec. jl. was de laatste reguliere vergaderdag van synode en landelijke vergadering. Er werd er opnieuw digitaal vergaderd; de deelnemers leken er inmiddels aardig op ingespeeld. In

Lees meer

knipsel 28 nov

Verslag 28 november: bekrachtiging eerdere besluiten en financieel perspectief

Deze vergadering vond opnieuw digitaal plaats, maar nu voltallig. Alle afgevaardigden uit alle drie de clusters deden dus mee. De dag stond in het teken van de plenaire afronding van de besprekingen in de verschillende clusters en van financiën. Lofzang van Maria Melle Oosterhuis opende de vergadering door de Lofzang van Maria te lezen. Een

Lees meer