NGK en GKv: gezamenlijke landelijke vergadering/synode

huis van vrede

Verslag vergadering missionaire initiatieven en liturgie

Impressie van de online vergadering van lv/synode op 14 november Ooit was er een rabbi die een aantal geleerden vroeg: ‘Waar woont God?’ Die geleerden antwoordden: ‘Schaam je, de wereld is toch vol van Gods heerlijkheid’? De rabbi gaf toen zelf als antwoord: ‘God woont daar waar Hij wordt binnengelaten.’ Voorzitter Frans Schippers opende de

Lees meer

14 november: ondersteuning kerken, missionaire initiatieven en eredienst

Zaterdag 14 november vergaderen synode en landelijke vergadering weer. Opnieuw gaat het om een clustervergadering (cluster C), die de rapporten van een deel van de commissies / deputaten bespreekt. De vergadering is digitaal.  Omdat de landelijke vergadering (NGK) en de generale synode (GKv) samen vergaderen, is het ondoenlijk om alle onderwerpen en commissie/deputatenrapporten plenair en

Lees meer

glas-in-lood

Toespraken CGK, vGKN en PKN van 31 oktober

Drie gasten spraken op 31 oktober de gezamenlijke generale synode/landelijke vergadering toe. Hieronder kunt u die toespraken terugkijken.   Ds. Marco Batenburg, PKN Ds. Marco Batenburg sprak namens de PKN de afgevaardigden toe. Hij is blij met de zoektocht naar eenheid. De PKN heeft de nodige ervaring met hereniging, ook dat er daardoor ruimte ontstond

Lees meer

logo kleur [Converted]rev

NGK en GKv willen toetreden tot de Raad van Kerken

De Raad van Kerken noemt zich ‘een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland’. Binnenkort wordt dat aantal naar verwachting uitgebreid naar 20, omdat de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) van plan zijn om zich bij de Raad aan te sluiten. Dat besluit namen de beide kerken afgelopen zaterdag. Tijdens

Lees meer