NGK en GKv: gezamenlijke landelijke vergadering/synode

Folder synode pagina 4-5

Drie vergaderingen, grote besluiten

Afgelopen vrijdag en zaterdag is er veel werk verzet door de landelijke vergadering en de generale synode. Daarbij is in de clusters een aantal behoorlijk verstrekkende besluiten genomen, die eind november aan de gezamenlijke, plenaire vergadering ter bekrachtiging zullen worden voorgelegd. Toerustingsorganisaties fuseren Vrijdagmiddag rapporteerden de Nederlands Gereformeerde Toerusting, het Praktijkcentrum en het Diaconaal Steunpunt

Lees meer

Kampen_Broederpoort_Stadtseite_1

Vrijdag 6 en zaterdag 7 november: opleiding, toerusting en kerkelijke eenheid

Eind deze week, op vrijdagmiddag 6 en zaterdag 7 november, zullen de synode en landelijke vergadering weer verder gaan met hun werk. Net als afgelopen zaterdag gebeurt dat digitaal. Clusters Omdat de landelijke vergadering (NGK) en de generale synode (GKv) samen vergaderen, is het ondoenlijk om alle onderwerpen en commissie/deputatenrapporten plenair en gezamenlijk te bespreken.

Lees meer

screenshot 11.36

Kerkelijke eenheid en ondersteuning predikanten

Impressie van de online vergaderingen van 31 oktober Op Hervormingsdag is het passend om een vergadering te openen met Psalm 46. Maar niet alleen de datum, ook de tijd waarin we leven vraagt om een bekrachtiging van de belijdenis: een vaste burcht is onze God. Hij is ons enige houvast. Met woorden van die strekking

Lees meer

Teams Microsoft

Vanaf 31 oktober doorstart via Microsoft Teams

Landelijke vergadering en generale synode gaan online verder Na een maand van accounts aanmaken, inloggen en een paar stevige oefensessies zijn de afgevaardigden naar de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) er klaar voor. Met behulp van Microsoft Teams zullen ze elkaar de komende drie zaterdagen en een keer op vrijdagmiddag digitaal ontmoeten. Tijdens

Lees meer