NGK en GKv: gezamenlijke landelijke vergadering/synode

video conference

Landelijke vergadering en generale synode voorlopig weer stilgelegd

Al na één gezamenlijke bijeenkomst in conferentiehotel Mennorode, op 19 september jl., moesten de gezamenlijke moderamina er helaas toe besluiten om de vergaderingen weer anders te gaan organiseren. Voor 2 en 3 oktober stonden bezinningsdagen gepland met het oog op de bespreking van de concept-kerkorde voor het nieuw te vormen kerkverband. 9 en 10 oktober

Lees meer

jeugdwerk

Verder groeien in vertrouwen

Voor een vruchtbare samenwerking is het goed om elkaar af en toe eens diep in de ogen te kijken en zo te werken aan de onderlinge band. Dat geldt ook voor de afgevaardigden naar de landelijke vergadering en de synode. Ter voorbereiding op de bespreking van de nieuwe kerkorde voor de herenigde kerk organiseren de

Lees meer

geld

Een dag lang vergaderen over de financiële ambities van de herenigde kerk

Na een half jaar gedwongen pauze vanwege de coronacrisis kwamen de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) op zaterdag 19 september 2020 weer in Elspeet bijeen. Op deze dag stond het rapport Ambities in balans van de commissie strategie en financiën centraal. De

Lees meer

200123 Dinand Krol

‘Ambities in balans’: vergadering GS/LV 19 sept. a.s.

Op 19 september vergaderen synode en lv voor het eerst sinds lange tijd weer samen. Op de agenda staat het rapport van de Commissie Strategie en Financiën (CSF). De belangrijkste conclusie die deze commissie trekt is dat deskundige ondersteuning voor GKv- en NGK-gemeenten onmisbaar is, maar dat hiervoor de komende drie jaar geen extra geld

Lees meer