Actueel NGK

Voorzitters-2

Digitale folder: impressie landelijke vergadering / generale synode

Het afgelopen jaar vergaderde de landelijke vergadering van de NGK samen met de generale synode van de GKv. Er is nu een impressie van dit bijzondere jaar, waarin grote stappen naar kerkelijke eenheid tussen beide kerkgenootschappen werden gezet. In een digitale folder zijn de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen op een rij gezet. De folder geeft

Lees meer

mix_logos_NGK-GKv

Vanaf nu gezamenlijk

Er staan geen onderwerpen meer op de agenda die door alleen de landelijke vergadering besproken moeten worden, met andere woorden, die alleen de NGK aangaan. Actuele berichten vindt u daarom in het NGK-GKv-gedeelte van deze website. Klik hier om daarnaartoe te gaan. Vanwege de strengere coronamaatregelen is het synode/lv-werk tijdelijk opgeschort. Er wordt aan gewerkt om

Lees meer

Kampen_Broederpoort_Stadtseite_1

Besluiten Theologische Universiteit

De landelijke vergadering en generale synode hebben voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer vergaderd en besluiten genomen. De vergadering vond online plaats. De bespreking van sommige dossiers kan ook niet op de lange baan geschoven worden. Een voorbeeld daarvan is de besluitvorming die de continuering van het werk aan de Theologische

Lees meer

scherm 2

Achter de schermen…

Het meeste kerkenwerk speelt zich momenteel achter schermen af, ook dat van synode (GKv), landelijke vergadering (NGK) en diverse werkgroepen en commissies. Dat betekent dus dat het niet stilligt, maar dat het zich wel wat aan de waarneming onttrekt. De beide moderamina en twee met het oog op de hereniging belangrijke commissies/werkgroepen geven een kijkje

Lees meer

write-593333_1920

Synode en landelijke vergadering tijdelijk stilgelegd

Het was onvermijdelijk: ook de synode en de landelijke vergadering zullen tot aan de zomer geen plenaire bijeenkomsten meer houden. De beide moderamina hebben daartoe besloten naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 23 maart jl. Op een wat lager pitje gaat een deel van het werk wel verder met gebruikmaking van digitale

Lees meer

TV-JSF200208-1712-11398

Synode in coronatijd

  We horen dag in, dag uit, journaal na journaal over de coronacrisis. Maar wanneer is er weer eens een synodejournaal, wanneer horen en zien we weer eens iets over de behandeling van alle zaken die de landelijke vergadering (LV) en de generale synode (GS) op hun eigen en hun gezamenlijke agenda’s hebben staan? Of

Lees meer

digitaal

Synode en lv vergaderen voorlopig digitaal

Ook voor de generale synode (GKv) en de landelijke vergadering (NGK) ziet de komende periode er vanwege de coronacrisis ineens heel anders uit. De gezamenlijke vergaderingen die gepland stonden voor 21 maart en 4 april zijn sowieso afgelast. Hoe het daarna verder gaat, is nog onzeker Clusters Voor 21 maart, 4 en 18 april stonden

Lees meer

ribbon

18 maart: Dag van Nationaal Gebed

Zussen en broers in Christus, Ons land wordt pijnlijk getroffen door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Allerlei maatregelen worden getroffen om daar op een goede manier het hoofd aan te bieden. Wat mogen we daar dankbaar voor zijn: een overheid die haar verantwoordelijkheid neemt om ons volk binnen haar vermogen bescherming te bieden. Maar die

Lees meer

Coronavirus

Synode en landelijke vergadering: zittingen opgeschort

In verband met de landelijke maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus komen synode landelijke vergadering op 21 maart a.s. niet bij elkaar. Over verdere wijzigingen in de planning en de agenda volgen later nadere berichten.

Frans-Schippers

Reactie Frans Schippers op spijtbetuiging synode GKv

Toespraak Frans Schippers, preses van de Landelijke Vergadering, gehouden op 7 maart 2020 Geliefde zusters en broeders van de Generale Synode, Wat een geweldig besluit hebt U gisteren genomen! Dit getuigt van moed en het ontroert mij en onze afgevaardigden. Ik weet dat het niet alleen ons ontroert, maar ook velen in onze kerken! U

Lees meer

koersbesluit

NGK en GKv willen doorgaan op weg naar één kerkverband

De Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) willen doorgaan met de vorming van één kerkgemeenschap. Het zogeheten ‘koersbesluit’ werd zaterdag unaniem genomen tijdens een gezamenlijke vergadering van de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv). Het ‘koersbesluit’ luidt als volgt: we besluiten om voort te gaan op de weg naar de vorming van

Lees meer

IMG_3940 klein

‘Blij met hereniging, maar ruimte behouden’

Veel enthousiasme over het ‘Verlangendocument’. Daarnaast ook vragen en zorgen over ruimte en vrijheid van plaatselijke gemeenten, vooral in relatie tot de concept-kerkorde. Dat is de rode lijn in de meningen over het proces van eenwording van NGK en GKv, tijdens een zittingsdag van de Landelijke Vergadering van de NGK. Alle regio’s van de NGK

Lees meer

Smouter

‘Bouwen voor God of thuiskomen bij Hem’

Bij de start van de Landelijke Vergadering is het belangrijk te beseffen dat we de kerk van God ontvangen, haar niet zelf bouwen. Dat zei oud-voorzitter ds. Willem Smouter in zijn meditatie over koning Davids voornemen om Gods tempel te gaan bouwen. Smouter noemde dit de belangrijkste lijn voor kerkbestuurders en voor het proces van

Lees meer

Frans-Schippers

Moderamen Landelijke Vergadering benoemd

Frans Schippers is gekozen tot preses van de Landelijke Vergadering. Schippers is lid van de NGK Heemstede en in het dagelijks leven werkzaam als directeur en commandant bij de veiligheidsregio Kennemerland. Ook de afgelopen drie jaar zat hij al in het moderamen, als tweede preses. De andere bestuursleden van het nieuwe moderamen zijn Sander Datema

Lees meer

gebed

Landelijke Vergadering start met bidstond

De Landelijke Vergadering begint met een bidstond op vrijdagavond 8 november. Iedereen is welkom om deze bidstond, onder leiding van ds. Willem Smouter, bij te wonen. Vanaf 19:00 uur is er ontvangst met koffie en thee, de bidstond start om 19:30 uur. Vanaf 21:00 vindt de eerste formele vergadering plaats met onder andere de verkiezing

Lees meer