Landelijke Vergadering

Op de landelijke vergadering nemen de Nederlands Gereformeerde Kerken besluiten over zaken die alle plaatselijke kerken aangaan. De huidige landelijke vergadering loopt samen op met de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, met het oog op de hereniging van beide kerkgenootschappen.

Intussen zijn veel onderwerpen behandeld en afgesloten, de meeste commissies en deputaatschappen van beide kerkgenootschappen werken intensief samen of zijn samengegaan. Voor de resterende vergaderingen in het najaar van 2021 staat met name de concept kerkorde van de herenigde kerk op de rol.

Er verschijnt een aantal nieuwsbrieven voor afgevaardigden en geïnteresseerden over de Landelijke Vergadering. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrieven.

Hieronder de gegevens van het huidige moderamen.