Landelijke Vergadering

De Landelijke Vergadering is de plek waar Nederlands Gereformeerde Kerken bespreken wat alle plaatselijke kerken aangaat. We zijn de kerk van Zeewolde zeer erkentelijk dat we daar weer te gast mogen zijn – net als zes jaar geleden.

De komende Landelijke Vergadering draagt een bijzonder karakter omdat er al heel veel samen met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt gebeurt, terwijl de voorgenomen hereniging nog geen gelopen race is. Het wordt dus werken met een gemengd palet: bepaalde onderwerpen bespreken we in eigen kring, veel andere onderwerpen behandelen we gezamenlijk.

Er verschijnen een aantal nieuwsbrieven voor afgevaardigden en geïnteresseerden over de Landelijke Vergadering. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrieven.

Hieronder de gegevens van het huidige moderamen.