Reactie Frans Schippers op spijtbetuiging synode GKv

Frans Schippers

Toespraak Frans Schippers, preses van de Landelijke Vergadering, gehouden op 7 maart 2020

Geliefde zusters en broeders van de Generale Synode,

Wat een geweldig besluit hebt U gisteren genomen! Dit getuigt van moed en het ontroert mij en onze afgevaardigden. Ik weet dat het niet alleen ons ontroert, maar ook velen in onze kerken! U bent een prachtig voorbeeld van een kerkverband, dat recht wil doen, niet alleen aan onze kerken; ook aan de betrokken personen of hun nabestaanden. Wat zijn wij dankbaar voor uw besluit afstand te nemen van het dubbelbesluit van de generale synode van Amersfoort-West 1967.

U zet daarmee veel recht, waar onrecht was, wat scheefgegroeid en verbroken was. U geeft daarmee de verzoening en ons verenigingsproces een enorme stimulans; u betuigt ongevraagd spijt aan de kerken, ambtsdragers en gemeenteleden, die geraakt zijn door de gevolgen van dit dubbelbesluit . Daarbij denk ik niet alleen aan onze ambtsdragers en gemeenteleden; ik denk daarbij ook aan de gemeenteleden van uw eigen kerken. De scheuring liep immers dwars door gezinnen en families heen.

Dit besluit is tot stand gekomen door een zorgvuldig onderzoek en advisering door ds. K. Harmannij en dr. E.A. de Boer. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor het werk dat zij verricht hebben.

Als Landelijke Vergadering 2019 aanvaarden wij uw spijtbetuiging zonder meer. Het voelt als een onverwacht cadeau, een Godsgeschenk! Wij weten dat deze spijtbetuiging voor met name ouderen in onze kerken belangrijk is; zij hebben het meegemaakt. Het geeft hen de mogelijkheid de boosheid uit het verleden, het aangedane onrecht los te laten, te helen en anderen te vergeven. We weten ook dat het hen helpt, die de weg naar herstel nog zoeken. Wat geweldig dat u dat mogelijk hebt gemaakt. Wij zijn vervuld met dankbaarheid en verwondering. Het is niet te bevatten; dat hoort bij een Godsgeschenk. Er zijn nauwelijks woorden aan te geven!

Onze grote waardering dat U ook drs. D.J. Buwalda en dr. H.M. Mulder publiek in ere herstelt. Met het in ere herstellen van deze twee lectoren, zijn ook vele anderen, ambtsdragers, gemeenteleden in ere hersteld. Als oud-voorzitter van de kerkenraad van Amstelveen en als afgevaardigde van de regio Amsterdam- Alkmaar, denk ik dan in het bijzonder aan ds. Schoep. Prachtig dat het rapport zo precies zijn rol en houding beschrijft, dat u concludeert dat hem onrecht is aangedaan en dat u dit nu rechtzet. Zo noem ik er maar een; er zijn er velen, die door Uw besluit recht gedaan worden. Dank, dank U wel.

Wij realiseren ons dat met dit besluit vele gebeden verhoord zijn, dat dit niet vanzelfsprekend is. Wij zien vol bewondering en met ontroering hoe de Geest aan het werk is. Hoe Hij heelt was is verwond, dat Hij geneest.

God, wij brengen U onze dank en U zij de lof en de eer tot in eeuwigheid! Halleluja.