Synode en lv vergaderen voorlopig digitaal

Ook voor de generale synode (GKv) en de landelijke vergadering (NGK) ziet de komende periode er vanwege de coronacrisis ineens heel anders uit. De gezamenlijke vergaderingen die gepland stonden voor 21 maart en 4 april zijn sowieso afgelast. Hoe het daarna verder gaat, is nog onzeker

Clusters

Voor 21 maart, 4 en 18 april stonden zogeheten clusterbesprekingen gepland. Alle afgevaardigden zijn verdeeld over drie clusters (A, B en C) van ongeveer 25 personen. Elk cluster gaat een aantal onderwerpen bespreken aan de hand van rapporten van deputaatschappen en commissies. Cluster A gaat over dovenpastoraat, archiefbeleid, Evangelie & moslims, predikantszaken en de organisatie tussen twee synodes in; cluster B bespreekt de rapporten en voorstellen over de Theologische Universiteit, studiefinanciering, ondersteuning van gemeenten via Praktijkcentrum en NGT, de contacten met de overheid en het Meldpunt misbruik; cluster C houdt zich bezig met geestelijke verzorgers in de krijgsmacht, de gezondheidszorg en bij justitie, de contacten met andere kerken in Nederland, liturgie en erediensten en financiële ondersteuning van missionaire projecten en noodlijdende gemeenten.
Het is de bedoeling dat de drie clusters concrete voorstellen voor plenaire vergaderingen op 16 en 29 mei vergaand voorbereiden, zodat de plenaire bespreking door alle afgevaardigden kort kan duren.

Digitaal

In plaats van de geplande clustervergaderingen van 21 maart en 4 april gaat er de komende weken digitaal vergaderd worden: alle afgevaardigden leveren hun bijdrage over de rapporten en voorstellen in de eerste ‘besprekingsronde’ per cluster en per thema digitaal aan. In dezelfde digitale omgeving kunnen de deputaatschappen en commissies vervolgens op een vergelijkbare manier reageren. Over hoe het na deze eerste ‘besprekingsronde’ verder gaat, wordt nog nagedacht.