Synode in coronatijd

 

We horen dag in, dag uit, journaal na journaal over de coronacrisis. Maar wanneer is er weer eens een synodejournaal, wanneer horen en zien we weer eens iets over de behandeling van alle zaken die de landelijke vergadering (LV) en de generale synode (GS) op hun eigen en hun gezamenlijke agenda’s hebben staan? Of ligt al dat werk soms stil vanwege de maatregelen die de overheid heeft voorgeschreven ter bestrijding van de corona-pandemie? Met het oog op die vragen even een kijkje achter de schermen.

Aanpassingen

De overheidsmaatregelen hebben ertoe geleid dat in de komende weken de geplande gezamenlijke vergaderingen van de LV en de GS niet kunnen doorgaan. De aanscherping van de maatregelen brengt zelfs met zich mee dat de moderamina en allerlei commissies niet meer fysiek kunnen vergaderen.
Om nu niet al te ver achterop te raken met het werk wordt naar alternatieve mogelijkheden gezocht. We hebben de eerste ervaringen opgedaan met video-vergaderingen. We werken ook aan de mogelijkheid om bepaalde agendapunten via schriftelijke besprekingsrondes te gaan behandelen en er zo voor te zorgen dat tegen de tijd dat de GS en de LV weer gewoon kunnen vergaderen de plenaire besluitvorming van een heel aantal zaken nauwelijks meer tijd vraagt.
Maar we ontkomen er niet aan allerlei zaken uit te stellen. Dit brengt met zich mee dat de GS en de LV in het komend najaar nog een aantal keren gezamenlijk zullen vergaderen om de reguliere agenda af te handelen.

‘Winst’

Om tijd en kosten te besparen, zijn synodes en landelijke vergaderingen soms een race tegen de klok. De tijdsdruk die dat met zich meebracht, stond weleens op gespannen voet met de rust die besluitvorming ten goede kan komen. Door de beperkingen die de coronacrisis ons oplegt, lopen we vertraging op. Maar er komt daardoor meer tijd vrij voor de bestudering van de zaken van de agenda. Zo kan zelfs het coro-nadeel nog z’n voordeel hebben…

Gebed

We worden door de coronacrisis stilgezet bij onze onmacht, kwetsbaarheid en vergankelijkheid. We raken er opnieuw van onder de indruk hoe afhankelijk wij zijn van onze almachtige God en Vader. Laat dat besef van afhankelijkheid tot uitdrukking komen in het gebed om Gods bewaring. Gebed ook voor de voortgang van het werk van de landelijke vergadering en de generale synode. Laat het werk tot zegen mogen zijn voor onze kerken en tot eer van de drie-enige God.

Melle Oosterhuis, preses GS
Frans Schippers, 1e preses LV