Synodenieuwsbrief: summiere strekking raamwerknotitie m/v en ambt

Op 23 en 24 januari jl. heeft de generale synode zich uitgebreid beziggehouden met de vragen over en de bezwaren tegen het besluit om vrouwelijke ambtsdragers toe te laten in de kerken. Een commissie was eerder al aan het werk gegaan om gesprekken te voeren met bezwaarde gemeenten en om een goed onderbouwd antwoord voor te bereiden. Zij presenteerden hun eerste, voorlopige bevindingen in een raamwerknotitie, die tijdens deze vergaderdagen in goede harmonie grondig tegen het licht werd gehouden. Uit die bespreking werd de conclusie getrokken dat de commissie verder kan gaan op de ingeslagen weg. Naar verwachting zal het definitieve antwoord op de vragen en bezwaren op 24 april a.s. gegeven worden.

In deze  synodenieuwsbrief kunt u iets meer lezen over de strekking van de raamwerknotitie.