Vanaf 31 oktober doorstart via Microsoft Teams

Landelijke vergadering en generale synode gaan online verder

Na een maand van accounts aanmaken, inloggen en een paar stevige oefensessies zijn de afgevaardigden naar de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) er klaar voor. Met behulp van Microsoft Teams zullen ze elkaar de komende drie zaterdagen en een keer op vrijdagmiddag digitaal ontmoeten. Tijdens die vergaderingen zal er in clusters vergaderd worden.

Omdat de landelijke vergadering (NGK) en de generale synode (GKv) samen vergaderen, is het ondoenlijk om alle onderwerpen en commissie/deputatenrapporten plenair en gezamenlijk te bespreken. De totale groep afgevaardigden bestaat uit ongeveer 70 personen. Zij zijn ingedeeld in drie clusters: A, B en C, die elk de rapporten van een deel van de commissies/deputaatschappen bespreken. Als u op deze link klikt, kunt u zien wat er op 31 oktober en 6, 7 en 14 november allemaal op de agenda staat en hoe laat er vergaderd wordt. De clusterbijeenkomsten hebben als doel om de uiteindelijke besluitvorming op een later tijdstip voor te bereiden.