Verder groeien in vertrouwen

Voor een vruchtbare samenwerking is het goed om elkaar af en toe eens diep in de ogen te kijken en zo te werken aan de onderlinge band. Dat geldt ook voor de afgevaardigden naar de landelijke vergadering en de synode. Ter voorbereiding op de bespreking van de nieuwe kerkorde voor de herenigde kerk organiseren de gezamenlijke moderamina om die reden twee bezinningsdagen.

In het verkennende gesprek op 2 en 3 oktober zal onder leiding van Jannet de Jong van het Praktijkcentrum en Klaas Quist van de Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT) gesproken worden over het functioneren van de kerkorde, over de binding aan de belijdenisgeschriften, aan de kerkorde en aan elkaar.

Vanwege de geldende coronamaatregelen is het onmogelijk om alle 70 afgevaardigden tegelijk hetzelfde programma aan te bieden. Daarom is ervoor gekozen om op beide dagen op dezelfde manier het gesprek te voeren met steeds de helft van de afgevaardigden.

De bezinningsdagen zijn besloten van karakter. De inhoudelijke bespreking later dit jaar zal wel openbaar zijn. Meer over het nieuwe concept van de kerkorde en de bijbehorende aanbiedingsbrief vindt u op de website van de regiegroep hereniging  www.onderwegnaar1kerk.nl.

Ook aan het begin van de gezamenlijke vergaderingen van de landelijke vergadering / synode was er tijd voor ontmoeting en bezinning. De afgevaardigden begonnen toen met een retraite, waarin ruimte was voor kennismaking, geloofsgesprekken en gebed. Vanaf maart werden de gezamenlijke vergaderingen stilgelegd wegen de uitbraak van het coronavirus. In september zijn de vergaderingen – met een aantal aanpassingen – weer opgepakt.

Dit bericht dateert van 25 sept. jl. Inmiddels is besloten dat de bijeenkomsten van 2 en 3 oktober vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet door kunnen gaan.

Een nieuwe kerkorde?

Een nieuw kerkverband vraagt om een nieuwe kerkorde. Een werkgroep heeft in opdracht van de regiegroep hereniging een concept-kerkorde aan de gezamenlijke landelijke vergadering en synode gepresenteerd. Dat is een tweede versie; eerder al is de kerken om input gevraagd. De reacties uit de kerken zijn verwerkt in dit tweede concept, dat door de LV en de GS tussen december en maart inhoudelijk grondig tegen het licht gehouden zal worden en in eerste lezing zal worden vastgesteld.