Verslag vergadering missionaire initiatieven en liturgie

Impressie van de online vergadering van lv/synode op 14 november

Ooit was er een rabbi die een aantal geleerden vroeg: ‘Waar woont God?’ Die geleerden antwoordden: ‘Schaam je, de wereld is toch vol van Gods heerlijkheid’? De rabbi gaf toen zelf als antwoord: ‘God woont daar waar Hij wordt binnengelaten.’

Voorzitter Frans Schippers opende de vergadering met dit verhaal en met het lezen van de eerste verzen van Hebreeën 11. In een korte overdenking legde hij de nadruk op de dynamiek die geloof in God met zich meebrengt: ‘Als ik mijn hart open, God toelaat, gebeurt er iets dynamisch. Ik ga voor waar houden wat er in de Bijbel staat en ik laat me in beweging brengen. In Jezus vinden we het ware leven, zijn leven is de vaste grond van ons geloof.’

Het ochtendgedeelte van de vergadering (cluster C) van lv/synode stond in het teken van missionair werk en steun aan hulpbehoevende kerken. In de NGK worden gemiddeld drie kerken per jaar ondersteund, vertelde Klaas Klaver, voorzitter van de Commissie Steunbehoevende Kerken (CSK). Het gaat dan de start of instandhouding van een preekplek. Ook is de afgelopen periode steun verleend aan een missionair project. Het volledige verslag van de CSK is hier te lezen.

In de GKv zijn de Deputaten Ondersteuning (DO) betrokken bij ongeveer 20 missionaire projecten, zoals Huis van Vrede in Utrecht, LICHT in Lichtenvoorde en de Stadshartkerk in Amstelveen. Ds. Arnout Francke van DO benadrukte het belang van missionair werk. ‘Dit is de research & development-afdeling van de kerk.’ Het gaat vaak om kleine initiatieven, om langdurig volhouden. ‘In pionieren moet je geld steken.’ De samenwerking tussen alle verschillende initiatieven op dit vlak is de komende jaren nog een uitdaging. Hiervoor is tijd en overleg nodig, bleek tijdens het overleg. Daarbij komt dat de financiële middelen de komende jaren beperkter zullen zijn dan de afgelopen jaren. Het verslag van de Deputaten Ondersteuning is hier te downloaden (rapport nr. 35).

De vergadering besloot tot het instellen van een gezamenlijke commissie van CSK en DO, onder de nieuwe naam: Commissie Steunbehoevende Kerken en Missionaire Initiatieven (CSKMI). Deze commissie heeft de opdracht de komende jaren een nieuwe, gezamenlijke werkwijze te ontwikkelen. Namens de lv/synode wenste voorzitter Frans Schippers de nieuwe commissie Gods zegen toe bij haar werkzaamheden.

In de middagvergadering stond de eredienst centraal. De Deputaten Eredienst (DE) van de GKv en de Commissie Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (CISK) van de NGK werken al nauw samen. De vergadering besloot dat deze twee doorgaan als een gezamenlijke Commissie Eredienst. De vergadering richtte zich met name op de rol van het Steunpunt Liturgie, dat kerken adviseert over liturgie. De vergadering besloot dat dit steunpunt de komende drie jaar financiering behoudt, maar daarna in de huidige vorm stopt. Afgevaardigde ds. Ernst Leeftink: ‘Het kerkverband wordt steeds meer netwerk in plaats van bolwerk. Kerken weten heel goed waar ze hun informatie vandaan halen om hun liturgie vorm te geven. Waar nodig kunnen ze in de toekomst terecht bij de Theologische Universiteit of bij het Praktijkcentrum.’ Afgevaardigde ds. Peter Sinia: ‘Ik heb grote waardering voor de expertise die het steunpunt in de afgelopen jaren heeft laten zien. Maar in praktijk redden onze kerken het prima zonder eigen steunpunt. We vinden in deze tijd liturgische materialen van over de hele wereld.’ Hier staat de rapportage van CISK en DE.

De volgende vergadering van lv/synode is plenair en vindt plaats op 28 november. Ook deze vergadering is online te volgen via www.lv-gs2020.nl.