Voorlichtingsmateriaal: een digitale folder en drie documentaires

Hieronder staat voorlichtingsmateriaal dat op alle mogelijke manieren verspreid mag worden,

ten dienste van de kerken.

(1) een folder waarin een aantal onderwerpen toegelicht wordt die op de agenda van de synode van Goes staan;

(2) een minidocumentaire over omgaan met verscheidenheid aan inzichten in de kerk;

(3) een minidocumentaire over de situatie in de kerken na het besluit van de synode van Meppel (2017) om ruimte te geven voor de opvatting dat vrouwen ambten mogen bekleden;

(4) een minidocumentaire over veranderde contacten met buitenlandse kerken.

Synode 2020