Vrijdag 6 en zaterdag 7 november: opleiding, toerusting en kerkelijke eenheid

Eind deze week, op vrijdagmiddag 6 en zaterdag 7 november, zullen de synode en landelijke vergadering weer verder gaan met hun werk. Net als afgelopen zaterdag gebeurt dat digitaal.

Clusters
Omdat de landelijke vergadering (NGK) en de generale synode (GKv) samen vergaderen, is het ondoenlijk om alle onderwerpen en commissie/deputatenrapporten plenair en gezamenlijk te bespreken. De totale groep afgevaardigden bestaat uit ongeveer 70 personen. Zij zijn ingedeeld in drie clusters: A, B en C, die elk de rapporten van een deel van de commissies/deputaatschappen bespreken.

Agenda

vrijdag 6 november

14.00 – 17.30 (met pauze)       cluster B          Praktijkcentrum, Nederlands Gereformeerde Toerusting (+ Deputaatschap Diaconale Zaken)

Scroll verder om de agenda van zaterdag 7 november te zien. Rapporten van de betreffende deputaatschappen/commissies vindt u hier.

zaterdag 7 november

9.00 – 13.30 (met pauze)          cluster B          Theologische Universiteit, Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding
14.00 – 16.00                              cluster C           Deputaatschap kerkelijke eenheid, Commissie contact en samenspreking
onderwerpen: Contactorgaan Gereformeerde Gezindte, Raad van Kerken.